POIMINTOJA

Työilmapiiri heijastuu asiakkaalle

Henkilöstön mielialat ja ilmapiiri välittyvät asiakkaalle. Kun työntekijä kokee tekevänsä jotain merkittävää, hän on innostunut työstään ja toimittaa parempaa palvelua myös asiakkaalle.

Yhteys on helppo nähdä ja nyt se on todistettu myös tieteellisesti.

Merja Fischer

Merja Fischer

Finanssialalla ja suurissa teollisuusyrityksissä kannuksensa hankkinut Merja Fischer on tuoreessa väitöstutkimuksessaan tutkinut työyhteisön vuorovaikutussuhteita ja työntekijöiden sitoutumista. Hospitality Forumissa 2015 hän esitteli tutkimuksensa tuloksia.

Ihmiset haluavat olla tekemässä ja välittämässä jotain suurta. Merkityksellisyys synnyttää flow-kokemusta, joka puolestaan johtaa hyviin suorituksiin.

Merkityksellisyyttä syntyy Fischerin mukaan monella tasolla:

  • Yksilötasolla henkilö saa mahdollisuuden oppia uutta ja mielihyvän kokemuksia optimismin ja toivon kautta. Haastavista tavoitteista selviäminen lisää uskoa itseen.
  • Organisaatiotasolla merkityksellisyys syntyy positiivisessa vuorovaikutuksessa. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen tuovat kilpailuedun, jota ei voi kopioida

Sisäistä motivaattoria voi Fischerin mukaan luonnehtia yhdeksi työelämän megatrendeistä. Mikä motivoi ihmistä työssä? Maslowin tarvehierarkia on tässä yhteydessä haudattu jo kauan sitten. Autonomia omassa työssä on yksi ajuri. Ihmisillä pitää olla asiakasrajapinnassa valtuuksia, vaikka pieniäkin, Fischer kuulutti.

Merkityksellisyyden tunteen synnyttämisessä tärkeintä on johtaminen, kyky johtaa kokemusta. Fischer listasi uuden ajan johtajan ominaisuuksia:

  • positiivinen, autenttinen ja palveleva johtaja
  • luo positiivista merkitystä alaisilleen osallistamalla ja arvostamalla heitä
  • ymmärtää, että virheitä syntyy
  • keskittyy alaisten vahvuuksiin
  • luottaa
  • kävelee rinnalla

”The way you treat your people leads to how your people behave customers.”

Paitsi esimiestä ja johtamista, työntekijä tarvitsee myös taitoa johtaa itseään eli resilienssiä. Positiivinen minäkuva, taito nähdä omat vahvuudet ja ylipäätään avara maailmankuva auttavat hyvän ilmapiirin ja työnjäljen syntymisessä.

Teksti Elisa Aunola. Perustuu Hospitality Forumissa tiistaina 19.5.2015 Rantasipi Airportissa kuultuihin puheenvuoroihin.

Lue aiheesta myös

Silab: Mistä työmotivaatio syntyy?

Vitriini 1/2015: Motivoimalla tuloksiin

Lue myös nämä Hospitality Forumin puheenvuoroista ammennetut artikkelit:

Positiivisia pilkahduksia taloudessa

Biletys on yhteisöllisyyttä

Kommentti