POIMINTOJA

Viestit avainsanoilla ‘tuloksellisuus’

Tuloksellisuuden ohjaamisen elementteja

syyskuu 25, 2015

Jokaisen työntekijän tehtävä on huolehtia yrityksen tuloksellisuudesta, muistutti Timo Saranpää Hospitality Know-How Conferencessa Tallinnassa 9.9.2015.  Tuloksen tekemisen kulttuuri lähtee siitä, että jokaisella työntekijällä on omat, henkilökohtaiset tulostavoitteet.

Jos ei tiedä, mihin pitää tähdätä, ei voi päästä sinne! Mitä hallitummin askelein ja selkeämmän reitin kautta tavoitteeseen voi päästä, sitä varmemmin kukin maalin saavuttaa. Siksi yksinkertaiset ja saavutettavissa olevat, arkeen kytkettävät tavoitteet ovat parhaita paitsi työntekijän, myös esimiehen näkökulmasta.

Success is based on good leadership and management. Success begins from personnel motivation, attitude and professional skills but it also demands setting each and every one personal goals for profit making.

Vieraanvaraisuusalalla, jossa katteet ovat muutenkin alhaiset, tulosta syövät monet seikat. Kannattavuuden seurantaan Saranpää tarjosi muistisäännön 5-10-20.

 • Päivätasolla riittää, että seuraa viittä tunnuslukua, esimerkiksi myyntiä, henkilöstökuluja ja raaka-ainekuluja
 • Kuukausitasolla seurattavia tunnuslukuja tulisi olla jo vähän enemmän, noin 10
 • Vuositasolla tuloksellisuuden arviointiin tarvitaan jo 20 tunnuslukua

Choose five key figures linked to everyday operations to assure profit making.

Vaikka seuranta on tärkeää, ei se saa viedä aikaa tärkeimmältä eli myynnin tekemiseltä, muistutti Saranpää ja lupasi antaa vinkit tärkeimpien tunnuslukujen maailmaan Tallinnassa lokakuussa 2015 järjestettävällä kurssillaan.

Newer forget the sales! you don’t have anything to analyse if you don’t do the sales.

Saranpää painotti puheenvuorossaan, että hospitality-alan yritysten tulisi panostaa kuluhallinnassa tuloslaskelman ylempiin riveihin. Suurimmat kulut syntyvät muuttuvissa kustannuksissa kuten raaka-aineissa, työvoimakuluissa ja muissa päivittäisissä kuluissa. Jos myyntikatteen marginaalit ovat alhaiset, loppuriveillä olevat pienetkin kulut vievät tuloksesta suuren osan, vaikka itseasiassa summat ovat pieniä. Siksi ylempien rivien kuluihin tulisi kiinnittää paljon nykyistä enemmän huomiota.

Major expenses in hospitality business are in raw materials and labour costs.

Taloudellista suorituskykyä Saranpää kehotti tarkastelemaan useammasta näkökulmasta:

 • Tuottavuus (mittarina esimerkiksi myynti / tehty työtunti)
 • Taloudellisuus (mittarina esimerkiksi kustannus / kpl)
 • Kannattavuus (mittarina esim. tulos-%)
 • Maksuvalmius (mittarina kassavirta)
 • Oman ja vieraan pääoman suhde (taseesta)

Tuloksellisuuden lisäämisessä kasvun ja laadun varmistaminen sekä budjetissa pysyminen ovat niin ikään avainasemassa. Budjetti on paitsi suunnittelun ja toimeenpanon työväline, myös analysoinnin työväline.

Paitsi omaa bisnestään, bisneksen vetäjän on tärkeä muistaa seurata myös ympäristöään. Makrotalouden ymmärtäminen on tärkeää: pitää ymmärtää, mitä tapahtuu paikallisesti ja mitä globaalisti. Menestyminen vaatii ymmärrystä kysynnästä sekä kuluttajakäyttäytymisestä. On tunnettava lait ja asetukset, mutta myös megatrendien tuomat muutokset bisnekseen (globalisaatio, demografiset muutokset, ilmastonmuutos, digitalisaatio, muuttoliike jne.). Sydän ja kädet kiinni omassa bisneksessä, silmät avoinna ympäröivään maailmaan!

If your product is right, your ability to manage, motivate, measure and modify, will tell whether your business boom or fail.

 

Teksti Elisa Aunola. Perustuu Timo Saranpään alustukseen Haaga-Helia Hospitality Know-How Conferencessa 9.9.2015 pitämään alustukseen, jossa hän esittely lokakuussa alkavan ” Hospitality Industry Managerial Accounting” –kurssin sisältöä. Jos kiinnostuit aiheesta ja Timon kurssista, tutustu kurssin sisältöön ja ilmoittaudu mukaan tästä tai ota yhteyttä: elisa.aunola@haaga-helia.fi!

Kannattavuus on monen tekijän summa

syyskuu 25, 2014
SaranpaaTimo_270

Tuloksellisuusasiantuntija Timo Saranpää

Pitkällä tähtäimellä kannattavuus on sitä, että viimeinen rivi on kunnossa. Kannattavuutta ei kuitenkaan saada aikaan pelkästään euroja tuijottamalla. Se ei myöskään synny ilman kiinnostavaa tuotetta ja hyvin hallittua toimintaprosessia. Myös oman työn pitää olla mielekästä ja henkilöstön motivoitunutta, jotta päästään kannattavaan ja laadukkaaseen lopputulokseen.

Kannattavuuden haasteita MaRa-alalla

Tuloksellisuusasiantuntija Timo Saranpään mukaan erityisiä kehittämiskohteita ja haasteita majoitus- ja ravintola-alan yrityksillä ovat

 • hinnoittelun oikeellisuus
 • kulurakenteen ymmärtäminen
 • kulukurin tarkkuus
 • pitkäjänteisyys.
 • toimintaprosessin hallinta
 • tuotteistaminen
 • myynti- ja markkinointiosaaminen

Mihin hinnoittelu perustuu?

Myös hinnoittelussa on haasteita ja osassa matkailuyrityksistä tavoitekatteet eivät yllä riittävälle tasolle. Alalla hinnoitellaan usein seuraamalla kilpailijoita, jolloin hinnat eivät ole suhteessa kuluihin. Naapurin toiminnan seuraamisen lisäksi hinnoittelussa pitää huomioida oman toiminnan vaatimukset. Kyse on kuitenkin liiketoiminnasta, jolloin rahaa on jäätävä viivan alle.

Saranpää neuvoo ottamaan hinnoittelussa huomioon neljä näkökulmaa:

 • tuottamiskustannukset
 • markkinahinnat
 • kilpailutilanteen
 • kannattavuustavoitteen.

Myös sillä, miten paljon markkinointi syö katetta, on merkitystä lopulliseen hintaan. Hinnoittelutekniikoilla voi pelata: käytetäänkö pakettihinnoittelua vai perushintaa, johon lisätään päälle extrakomponentien hinnat.

Tuloksellisuuden elementit

Tuloksen parantamiseen on Saranpään mukaan kolme konstia:

 • asiakasmäärän kasvattaminen
 • keskiostoksen kasvattaminen
 • kulukuri

Laskentatoimen monipuolisuus varmistaa tuloksellisuuden. Tunnusluvut ovat toiminnan pikatulosraportteja ja niitä tulisi seurata jatkuvasti ja monesta näkökulmasta. Kun seuranta on jatkuvaa, pystytään minimoimaan toiminnan ja raportoinnin välinen viive ja tarttumaan asioihin ajoissa. Myynnin rakennetta ja kannattavuutta tulisi tarkastella tuotteittain, tuoteryhmittäin ja osastoittain. Kun tuloksenseurantaa pilkotaan toiminnallisesti, voidaan tunnistaa tulosvuodot ja tehdä yksikkö- ja tuoteryhmäkohtaisia katelaskelmia ja tunnistaa katevuodot paremmin. Näin päästään terävämpään analyysiin onnistumisesta.

Lue lisää aiheesta:

Silab.fi: Mistä kannattavuus muodostuu hotelli- ja ravintola-alalla

Vitriini 6/2014: Kannattavuus on monen tekijän summa

 

Teksti: Elisa Aunola. Perustuu tuloksellisuusasiantuntija Timo Saranpään haastatteluun Vitriini-lehden artikkeliin (6/2014). Jos tarvitset osaamisen kehittämistä tai sparrausta tuloksellisuus- ja kannattavuusasioissa, ota yhteyttä: elisa.aunola@haaga-helia.fi tai puh. 040 488 7186

Mistä kannattavuus muodostuu hotelli-, ravintola- ja matkailualalla

lokakuu 25, 2013

Mistä elementeistä kannattavuus rakentuu? Mitä on revenue management? Toimiiko katteeseen perustuva hinnoittelu matkailualalla?

Keskimääräinen kannattavuustaso on hotelli- ja ravintolalalla heikko, arvioi Tuloksellisuusasiantuntija Timo Saranpää oheisessa videossa.

Video: Elisa Koponen.
Pidempi versio (10 min) samasta aiheesta: http://youtu.be/-i_7ndmKiH8

Saranpää nostaa kannattavuuteen liittyen useampiakin näkökulmia, tässä niistä muutama:

- Jatkuva tuotekehitys ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen on tärkeä osa kannattavuutta.

- Kun oma tuote on kunnossa on osattava koostaa ympärille oikeanlainen yhteistyökumppaneiden verkosto, joka istuu tuotteeseen ja koko brändiin.

- Ruokalistan kannattavuus rakentuu tuotesortimentin oikeanlaisesta rakentamisesta. Ns. Menu Engineering

- Revenue management on tuottojen hallintaa: kulujen, kapasiteetin, käyttöasteen sekä kellon ja kalenterin hallintaa asetettavan myyntihinnan näkökulmasta. Ravintoloidenkin tulisi kannattavuuden nimissä toteuttaa vähintäänkin staattista revenue managementia eli hinnoitella kauden ja kysynnän mukaan.

Muut aiheeseen liittyvät artikkelit:

Ravintoloiden tuotekehitys aktiivista, mutta ei suunnitelmallista

Revenue management – mitä, miten, miksi?

Kohti Total Revenue Managementia

RUOKA&MATKAILU: Hinnan katettava kulut ja vähän enemmän

RUOKA&MATKAILU: Kannattavuudella on useita ulottuvuuksia

RUOKA&MATKAILU: Esitykset Kannattavuuden ja tuloksellisuuden työpajassa

 

Teksti Elisa Aunola. Ota yhteyttä, jos mainittuihin aiheisiin liittyvä koulutus/konsultointi kiinnostaa. HAAGA-HELIAn Valmennus- ja konsultointipalveluista löytyy laaja kirjo hotelli-, ravintola- ja matkailualan osaamista!

Projektipäällikkö Elisa Aunola. puh. 040 4887186, elisa.aunola@haaga-helia.fi