POIMINTOJA

Viestit avainsanoilla ‘tulevaisuusfoorumi’

Intohimosta innostukseen

maaliskuu 10, 2016
Kuva: www.leadingpassion.fi

Kuva: www.leadingpassion.fi

Intohimo ajaa työntekijää huippusaavutuksiin, mutta mistä se syntyy? Harvemmin ulkoisista tekijöistä. Rahaan, kehuihin tai palkintoihin turtuu, mutta jos työnimu vie mukanaan, innostusta työhön on vaikeampi pysäyttää.

Haaga-Helian Tulevaisuusfoorumissa esitellyssä Leading Passion -hankkeessa on tutkittu työntekijöiden motivaatiotekijöitä erilaisissa työympäristöissä ja organisaatioissa. Tutkimusryhmä on kiteyttänyt tulokset kolmeen kulmakiveen: Vapaus, virtaus ja vastuu. Nämä kaikki pitää toteutua, että työntekijä voi innostua työstään.

Vapaus on itsenäisyyttä omassa työssä, valinnan vapautta tehdä omia työtä koskevia päätöksiä. Se oikeuttaa myös mahdollisuuteen epäonnistua. Jos ei voi epäonnistua, ei voi ottaa riskiä eikä myöskään menestyä isosti.

Vastuu on paitsi vastuun ottamista itsestä ja omasta toiminnasta, myös yhteisössä toimimista. Osana ryhmää oleminen tuo merkitystä yksilön arkeen.

Virtaus eli flow yhdistää sopivan määrän haasteita omiin kompetensseihin. Se on hallinnantunnetta, oppimista ja kehittymistä. Arkiflow on sitä, että asiat virtaavat arjessa.

Miten sitten muuttaa ehkä lyhytaikainenkin intohimo, jatkuvaksi innostumiseksi?

Filosofian Akatemian Reima Launonen kiteytti hankkeen ensimmäisiä löydöksiä näin:

  • mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, itseohjautuvuus, kun tavoitteet tiedossa
  • kun tekee mielekkäitä asioita, se auttaa kestämään paineita ja suoriutumaan niistä aikataulupaineessakin
  • jokaisesta työstä löytyy innostusta ja motivaatiota, kun oikea ihminen on oikeassa paikassa

Leading Passion –hankkeen seuraavia tuloksia on esillä Leading Passion konferenssissa Porvoossa 19.-20.4.2016

Lisätietoa Leading Passion -hankkeesta: http://www.leadingpassion.fi

Lue myös

Mistä työmotivaatio syntyy?

Työilmapiiri heijastuu asiakkaalle

Teksti Elisa Aunola. Perustuu Reima Launosen (Filosofian Akatemia) puheenvuoroon Haaga-Helian Tulevaisuusfoorumissa 10.3.2016. 

 

Onnelliset työntekijät, onnelliset asiakkaat

maaliskuu 14, 2014

Parhaiten yritys pystyy vaikuttamaan asiakaspalvelun tai ylipäätään toiminnan laatuun panostamalla henkilöstöön. Tyytyväinen henkilöstö = tyytyväiset asiakkaat. Tämän todistivat Mathias Calonius Futuriceltä ja Ari Rämö SICK Oy:stä puheenvuoroissaan 13.3.2014 HAAGA-HELIAn Tulevaisuusfoorumissa.

Calonius kyseenalaisti, että onko yrityksen kasvaessaan pakko siirtyä yrittäjähenkisestä ja joustavasta toimintatavasta byrokratian ja sääntöjen viidakkoon. Miksi tuoda hitaus ja raskaus innostavan mindsetin tilalle? Henkilöstön on koettava olevansa tärkeä osa yrityksen toimintaa ja vastuussa omasta tontistaan.

Täydellinen läpinäkyvyys tuo Caloniuksen mukaan toimintaan paljon:

  • autonomiaa - jokainen työntekijä pystyy toimimaan itsenäisesti
  • positiivista kontrollia – kaikki mitä teen on kaikkien tiedossa, ja se ohjaa tekemään asioita oikein
  • fokusta ja  tuloksia – jokainen tietää mihin pitää panostaa
  • oppimista palautteen kautta
  • arvostusta ja kunnioitusta – tiedetään kuka hommat on oikeasti tehnyt

Arvostelusta arvostukseen

Ari Rämökin nosti työntekijän arvostamisen esimiestoiminnan keskiöön. Hänen mielestään arvostuksen näyttäminen kaikissa kohtaamisissa on tärkeintä esimiestyössä. Kun työntekijä kokee olevansa arvostettu ja tekevänsä tärkeää työtä, hän on motivoitunut ja se näkyy myös asiakkaalle.

Rämö huomautti, että lähtökohtaisesti jokaisella työntekijällä on ideoita ja ajatuksia omaan työhön ja jokainen kaipaa onnistumisia. Esimiehen tehtävä on saada niitä aikaiseksi! Tämä tapahtuu aidosti kuuntelemalla ja työntekijän ideoihin paneutumisella. “Joo-joo” ei johda mihinkään, mutta ideoiden yhdessä kehittely tuottaa parhaat tulokset.

Tyytyväisyyden kehä

Calonius esitteli tyytyväisyyden kehän, jossa tyytyväinen työntekijä tekee hyvää työtä, ja saa sillä asiakkaat tyytyväisiksi. Tyytyväiset asiakkaat puolestaan innostavat entisestään työntekijöitä parempiin suorituksiin. Tyytyväisyys näkyy takuulla myös liiketoiminnan tuloksessa. Myynti on siis pitkälti kiinni siitä, miten motivoitunutta ja osaavaa henkilöstöä yrityksellä on asiakasrajapinnassa.

Futurice_tyytyvaisyyden_keha_web

Kuva: Futuricen 2013 Culture Audit -dokumentti 

Niin itsestään selvää, mutta silti liian harvoin käytännössä huomioitua!

Teksti: Elisa Aunola. Perustuu HAAGA-HELIAn Tulevaisuusfoorumissa kuultuihin puheenvuoroihin. Seminaarin teemana oli ”Suomi nousuun myynnillä – yritys nousuun myyntikulttuurilla”. HAAGA-HELIA järjestää myynnin ja palvelun valmennuksia yrityskohtaisesti räätälöitynä  ja avoimina koulutuksina  sekä näyttöinä.