POIMINTOJA

Viestit avainsanoilla ‘sosiaalinen media’

Miten venäläinen matkailija tavoitetaan?

tammikuu 24, 2014

Jo 82 % Venäjän 32 miljoonasta internetin käyttäjästä käyttää sosiaalisen median palveluja. Kuitenkin vain 5 miljoonaa venäläistä käyttää toistaiseksi online-matkapalveluja, eikä verkko-ostaminenkaan ole vielä heille arkipäivää.

Vaikuttaminen venäläismatkailijaan tapahtuu kuitenkin pääosin muiden sosiaalisen median kautta. Siksi venäläisiä matkailijoita hamuavien palveluyritysten kannattaa panostaa someen.

Matkaa suunnittelevan venäläisen seuraa erityisesti matkablogeja sekä verkon arviointi- ja keskustelupalstoja.

Kuva pietarilaisten matkailijoiden käyttämistä markkinointikanavista

Pietarilaisen matkailijan käyttämät markkinointikanavat. Lähde: opinäytetyö Rasskazova ja Kukkonen, HAAGA-HELIA.

Pietarilaisen matkailijan käyttämät markkinointikanavat. Lähde: opinäytetyö Rasskazova ja Kukkonen, HAAGA-HELIA.

Näitä sosiaalisen median palveluja venäläiset käyttävät

Keskustelufoorumit
•    mail.ru/
•    forum.awd.ru/
•    forums.drom.ru/
•    turist.rbc.ru/forum/
•    www.russian.fi/
•    travel.ru
•    tourinfo.ru
•    vseturisty.ru
•    vokrugsveta.ru
Tiedonhaku ja Arviot
•    turizm.ru/
•    ostrovok.ru/
•    mail.ru/
•    turbina.ru/
•    livejournal.ru/
•    otzyv.ru/
•    yandex.ru/
•    holm-forum.ru/
•    foursquare.com/
•    www.vse.fi/tourism/
•    altergeo.ru/
•    moikrug.ru
•    blogger.com
•    diary.ru
•    ya.ru
Myyntikanavat
•    tez-tour.com/
•    hott.ru/
•    ruspo.ru/
•    vr.fi/ru/
•    oktogo.ru/ (travel.ru)
•    ice-nut.ru/
•    orienta-tour.ru/
•    ctk-lider.ru/
•    booking.com/
•    asb-tur.ru/
•    hotels.ru/
•    resbooking.ru/

Lue myös:

Näin myyt palvelusi venäläisille

Teksti: Elisa Aunola. Artikkeli perustuu HAAGA-HELIAn Venäläismatkailija verkossa -tutkimukseen, jonka tavoitteena selvittää venäläisten matkailijoiden matkustajaprofiileja ja mielikuvia Helsingistä, sekä venäläisten online-kanavien käyttöä verkossa. Lisätietoa hankkeesta: silab.fi/ru-some
Lisätietoja myös: Pasi Tuominen, pasi.tuominen@haaga-helia.fi tai puh. 040 488 7536

Tutkimus osoittaa: “Virtuaaliheimosta” etua ravintoloille

kesäkuu 18, 2013

Onko Facebook fanilla arvoa? Miten sosiaaliseen median panos-tuotosta voi mitata? Kannattaako fanien kanssa keskustelu?

HAAGA-HELIAn lehtorin Pasi Tuomisen (KTT) laajaan tutkimukseen liittyvät tutkimustulokset osoittavat että kannattaa!

Tutkiessaan 24 ravintolan kanta-asiakasohjelmia, yli 4000 ravintola-asiakkaan osto- ja Facebook käyttäytymistä, Tuominen löysi useita syitä, miksi yritysten kannattaa suhtautua vakavasti sosiaaliseen mediaan. Tuominen tutki myös kahden vuoden ajan suomalaisten ravintoloiden Facebook sivuja, niissä tapahtunutta keskustelua sekä yritysten julkaiseman sisällön vaikutusta niin keskustelun aktiivisuuteen kuin lähipäivien myyntiin, asiakaskohtaisiin ostoksiin ja asiakkaiden käyntiuseuteen.

Tutkimustulosten avulla on mahdollista määritellä virtuaalimaailmassa muodostuvan, emotionaalisesti sitoutuneen brandiheimon syntymisen dynamiikkaa ja siihen vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Useimmin merkittävän seuraajamäärän saavat persoonalliset ja julkisuudessa hyvämaineiset ravintolat. Merkillepantavaa on kuitenkin kaikissa tutkituissa ravintoloissa, että yli 70% tykkääjistä sitoutuu yhteen työntekijään tai julkisuudessa kyseisen ravintolan edustajana toimivaan henkilöön.

Tutkimuksessa arvioitiin myös ravintolan tuottaman sisällön vaikutusta virtuaaliheimoon. Vaikka mediassa on arvioitu aikaisemminkin eri tyyppisen sisältöjen vaikutusta, tuottaa tämä tutkimus faktaa arvioiden tueksi. Viihteellinen sisältöön reagoidaan positiivisesti lähes kolme kertaa useammin (mediaani 119 positiivista reaktiota) verrattuna hinta-/myyntiviestiin (mediaani 42 positiivista reaktiota).

Ehkä kauaskantoisin havainto tutkimuksessa oli että Facebookissa yritystä fanittava, nykyinen tai tuleva virtuaaliheimon jäsen reklamoi äärimmäisen harvoin, jopa 82% harvemmin. On tietenkin lähes mahdotonta arvioida reklamoinnin kustannusta, mutta jokainen yrittäjä tai liiketoimintavastuussa oleva ymmärtää asiakastyytyväisyyden merkityksen ja nykyajan julkisiin reklamaatioihin liittyvät uhkakuvat.

Konkreettisia ja talousjohtajaakin kiinnostavia lukuja löytyi kaksi. Ensimmäinen liiketoiminnan kannalta merkittävä havainto on virtuaaliheimolaisten ravintolassa käyntien määrä. Virtuaaliheimon jäsen käy ravintolassa 18% useammin kuin ei tykkääjä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että heimolainen käy ravintolassa kuusi kertaa siinä ajassa kun heimoon kuulumaton käy viisi.

Käyntiuseuden lisäksi ravintola-alan yrittäjiä kiinnostaa varmuudella virtuaaliheimolaisten käyttämän rahan määrä. Tutkimustulosten mukaan virtuaaliheimoon kuuluva käyttää ravintolassa jopa 62% enemmän rahaa. Yksinkertaisimmillaan tämä voi tarkoittaa että virtuaaliheimon jäsen ostaa kolme kuuden euron tuoppia kahden sijaan.

Tutkimus jatkuu parhaillaan Iso-Britanniassa, jossa yhteistyökumppaneiden kautta mahdollistetaan saman tutkimuksen toteuttaminen lähes kahdellasadalla ravintolalla ja kymmenellätuhannella virtuaaliheimolaisella. Lopulliset, ja yhdistetyt tutkimustulokset julkaistaan keväällä 2014.

Teksti: Pasi Tuominen

 

KTT Pasi Tuominen toimii strategisen johtamisen ja markkinoinnin lehtorina HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa. Hänen väitöskirjansa tutki kansainvälisen hotelliketjun maineen johtamista virtuaalimaailmassa. Teoksessaan Virtuaalimaine (Talentum: 2013) Tuominen kuvaa virtuaalimaineeseen liittyvien riskien havaitsemista sekä niihin varautumista.

Lisätietoja: Pasi Tuominen, pasi.tuominen@haaga-helia.fi tai 040 4887536.

**

Jälkihuomio – aiheesta julkaistut artikkelit

Vitriini 09/2013

Länsi-Suomi 16.7.2013

Marmai 27.6.2013

Virtuaalimaine-kirjaan 1.11.2013 ilmi tulleesta plagiointikohusta muutama poiminta:

Helsingin Sanomat: Haaga-Helian lehtoriin kohdistuu plagiointiväite

Kauppalehti: Talentum veti kirjan pois markkinoilta

HAAGA-HELIA: Haaga-Helia ei hyväksy plagiointia

Taloussanomat: Tutkija lainasi väärin (tässä myös Pasi Tuomisen kommentteja asiaan)

Silab.fi: Pasi Tuominen pahoittelee ja oikaisee

 

Tutkimus: Venäläismatkailija verkossa

toukokuu 30, 2013

Venäläismatkailija verkossa -seminaari 1.4.2014

venalaismatkailija_verkossaHAAGA-HELIA ja Helsingin Matkailusäätiö järjestivät 1.4.2014 venäläisten matkailijoiden tunnistamiseen, tuntemiseen ja heille suunnattujen palvelutuotteiden kehittämiseen keskittyvän maksuttoman seminaarin.

Seminaarin ohjelma >

Seminaarit antia

Artikkelit seminaarista

Venäläismatkailija verkossa -tutkimushankkeen taustoja

Helsingin Matkailusäätiö ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun  tutkimushankkeen (03/2013-0303/2013-03/2014) tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudun matkailupalveluita venäläisen matkailijan näkökulmasta.

Hankkeessa on tutkittu venäläisten mielikuvia ja toiveita pääkaupunkiseudulle suuntautuvaan matkailuun liittyen sekä selvitetään ostoprosessia.Hanke tuottaa tietoa, jota pääkaupunkiseudun matkailuyritykset voivat hyödyntää kehittäessään toimintaansa.

Hankkeessa on seurattu, mitä Helsingistä puhutaan sosiaalisessa mediassa ja analysoidaan miten tämä vaikuttaa venäläisten ostopäätöksiin. Aineiston keräämisessä hyödynnetään myös aiemmin tehtyjä tutkimuksia sekä asiantuntijoiden näkemyksiä.

Venäläismatkailija verkossa -tutkimustuloksia

Venäläismatkailija verkossa -esittelyaineistoja

Pasi Tuominen, 17.1. MATKA2014

Sisältöinä mm. tuloksia matkailupalveluiden kehittäminen venäläisten matkustajien on-line keskustelujen ja arvioiden perusteella, Venäläisten matkustajaprofiilit, venäläisten käyttämiä varaus- keskustelu-, palaute- ja arviointi-kanavia, mielikuvia Helsingistä, miten venäläismatkailijat tavoitetaan.

Sanna Tarssanen, 17.1. MATKA2014

Sisältönä mm. Venäläismatkailijan odotukset lomalta, venäläismatkaiiljan ostokäyttäytyminen, venäläismatkailijan ostokokemuksen pullon kaulat, näin myyt palvelusi venäläiselle, verkkopalveluiden käyttö venäjällä.

Lisätietoja hankkeesta:

Lehtori Pasi Tuominen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, +358 40 488 7536 ja pasi.tuominen@haaga-helia.fi

Sosiaalinen media jyrää

toukokuu 28, 2013

Hospitality-alan sähköisen markkinoinnin guru Peter O. Connor ennusti huhtikuun lopulla Helsingissä järjestetyssä Cornell Haaga Summitissa, että webin sisältö muuttuu yhä enemmän sosiaalisen median suuntaan. Jo nyt päivittäisestä 60 netissä vietetystä minuutista sosiaalinen media vie lähes neljänneksen, 14 min. Sähköiseen kaupankäyntiin käytetään keskimäärin 5 min. O. Connor arvioi, että kolmen vuoden sisällä 70 % netin sisällöstä käyttäjien luomaa.

Sosiaalinen media ei siis ole vain nimeltä mainittuja palveluita vaan ennen kaikkea ihmisten luomaa sisältöä toisille ihmisille. Suunnitelmallinen brändääminen, markkinointi tai myynti eivät sellaisenaan sovi sosiaaliseen mediaan. Median käyttäjä on kohdattava yksilönä ja kommunikointityyli on valittava tämän mukaan.  Mieti, mistä narusta kannattaa kenenkin kohdalla vetää..

Erityisen tärkeää oikea toimintatapa on sukupolvi C:lle. He ovat luovia, yhteisöllisiä ja keskustelevia. Heille on merkityksellistä, millainen virtuaalinen maine yrityksellä on.  Verkkomaine voi olla joko vaara tai mahdollisuus, korosti O.Connor. Yrityksen (ja yksityishenkilönkin) on syytä olla tietoinen, mitä siitä verkossa puhutaan. Vain seuraamalla pystyy reagoimaan palautteisiin riittävän nopeasti. Verkossa ei ole aikaa viiveelle! Reaktiivista toimintaa parempi tavoite on kuitenkin aito läsnäolo ja osallistuminen sekä seuraajien palkitseminen.

O.Connorin mukaan 65-vuotiaat naiset ovat tällä hetkellä eniten kasvava ryhmä. Heidät on ajanut sosiaaliseen mediaan lapsenlapset, joiden elämässä isoäidit haluavat pysyä mukana. Ihminen on sosiaalinen eläin ja sitä hän on erityisesti sosiaalisessa mediassa. Siksi ihmisten väliset hierarkiat on syytä tunnistaa.

Teksti Elisa Aunola. Teksti perustuu Cornell Haaga Summitin puheenvuoroon. Tilaisuus oli osa Hospitality Insiders Clubin ohjelmaa.

 

Matka alkaa verkosta

toukokuu 12, 2009

Matka alkaa verkosta on sosiaalisen median seminaari palveluliiketoiminnan ammattilaisille. Seminaari pidetään lokakuussa (21.10.2009), mutta sosiaalista mediaa hyödyntävä saitti antaa jo nyt makupaloja tulevasta tapahtumasta. Luvassa on aidosti vuorovaikutteinen seminaari.

- Emme tyydy vain kertomaan siitä, vaan otamme sosiaalisen median työkalut osaksi toteutusta. Yleisö pääsee osallistumaan keskusteluun monin välinein ja ammattibloggeri haastaa puhujia esityksen aikana, kertoo seminaarin puheenjohtaja, sähköisten palveluiden kehittäjä Jaakko Löppönen Travelneerista.

Matka sosiaalisen median hyödyntämiseen alkaa osoitteesta www.matkaalkaa.fi. Seuraa saittia ja varmista paikkasi vuoden yhteisöllisimmässä tapahtumassa.

Tapahtuman järjestää HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Haagan campuksella, käynti Best Western Hotel Haagan kautta Nuijamiestentie 10.

Sosiaalisen median ABC matkailualalla

huhtikuu 15, 2009

Sosiaalisessa mediassa matkailuyrittäjä voi käydä vuoropuhelua asiakkaidensa ja muiden yrittäjien kanssa. Hän voi markkinoida palveluitaan, tehostaa tiedonkulkua, kerätä ja hyödyntää asiakaspalautetta, mutta myös seurata, mitä yrityksestä puhutaan maailmalla. Markkinointiviestikin menee paremmin perille, kun sen kertoo toinen asiakas omin sanoin.

Ennen kuin lähdet rakentamaan sosiaalisen median työkalupakkia, mieti, mitä tavoittelet sosiaalisen median avulla. Haluatko markkinoida palveluitasi itse vai kuunnella asiakkaitasi? Toivoisitko asiakkaiden osallistuvan toimintasi kehittämiseen vai levittävän viestiäsi puolestasi? Muista, että tavoitteen asettaminen on ykkösasia ja sosiaalisen median muodot vain keinoja sen saavuttamiseksi.

Tutustu: http://www.matkailumarkkinointi.info/