POIMINTOJA

Viestit avainsanoilla ‘minno’

Myy tuotteesi ensin paikallisille!

kesäkuu 12, 2014

Paikallisten ihmisten voima nousi erityisesti esille kansainvälisille vapaa-ajan matkailijoille tehdyssä tutkimuksessa.

Ystävät, tuttavat ja muut paikalliset ovat tiedonlähteinä tärkeitä matkailijalle: yli kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoo kysyvänsä tietoa matkailupalveluista ystäviltä ja sukulaisilta. Neljäsosa mainitsee paikalliset asukkaat tiedonlähteekseen – eli kun neuvoa kysytään esimerkiksi kaduilla.

Epävirallinen word-of-mouth on tärkeä tiedonlähde kansainvälisille matkailijoille.

Epävirallinen word-of-mouth on tärkeä tiedonlähde kansainvälisille matkailijoille.

 

Ystävien ja sukulaisten luona vierailu on myös yksi Etelä-Suomeen matkailun houkutin. Erityisesti tämä näkyy virolaisten ja venäläisten matkailijoiden vastauksissa. Siksi on tärkeää, että täällä asuva ystävä tai sukulainen on tietoinen palvelu- ja tapahtumatarjonnasta.

Visiting friends and relatives eli tuttujen luokse matkustaminen on yksi merkittävimmistä syistä tulla Suomeen etenkin virolaisten keskuudessa.

Visiting friends and relatives eli tuttujen luokse matkustaminen on yksi merkittävimmistä syistä tulla Suomeen etenkin virolaisten keskuudessa.

Tutkimuksen tulokset kertovat, että matkailijat haluavat seuraavalla kerralla Suomessa nimenomaan aktiviteetteja: tekemistä luonnossa, kulttuurielämyksiä, paikallisen elämän kokemista. Jos paikallinen isäntä suosittelee tuotetta tai tapahtumaa, esimerkiksi kalastusretkeä tai konserttia, on sillä suuri merkitys!

Kannattaa siis markkinoida ja myydä tuote ensin paikalliselle, niin hän tuo jatkossa yritykseen myös matkailijoita!

Lisätietoja: Leena Grönroos, puh. 040 488 7187 leena.gronroos@haaga-helia.fi. Lisätietoa Minno-projektista

Kansainvälisten vapaa-ajan matkailijoiden kokemukset Etelä-Suomessa

kesäkuu 11, 2014
minno_kv_matkailijoiden_kokemukset500px

Kansainvälisille vapaa-ajan matkailijoille tehty kysely kertoo, mikä Etelä-Suomessa kiinnostaa ja mitä siellä halutaan kokea.

“On hienoa todeta, että Etelä-Suomeen matkustaneet vapaa-ajan matkailijat ovat olleet tyytyväisiä kokemaansa. Hälyttävää on kuitenkin se, että puolet vastaajista EI ostanut mitään aktiviteetteja täällä ollessaan! Ne, jotka ostivat, tekivät ostoksista suurimman osan internetistä (35%) ja matkailuinfosta (10%) sekä hotellin vastaanotosta (9%)”, ihmettelee Minno-projektista HAAGA-HELIAssa vastaava Leena Grönroos.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kiinnostavia Minno-projektissa työpajoissa ja tutkimuksella työstetyt teemat ovat kansainväliselle matkailijalle.

Tutkimustulosten mukaan teemat osuvat nappiin. Matkailijat haluavat seuraavalla kerralla nimenomaan tekemistä: helposti ostettavia aktiviteetteja! Teemapohja ja kaikki Minno-projektissa tuotettu aineisto on vapaasti käytössänne, olkaa hyvät.

Matkailijoiden parhaat kokemukset olivat asioita, joista ei juurikaan synny tuloa matkailualan yrityksille. Tärkeimmät olivat ystävälliset, avuliaat paikalliset ihmiset, luonnossa kävely ja kauniin luonnon ihailu, kaupungissa kävely ja arkkitehtuurin ihailu, ystävien ja sukulaisten tapaaminen, museot ja kirkot. Muita olivat puhdas ilma, pientä ja rauhallista, suomalainen elämäntapa, hyvä julkinen liikenne, Suomenlinna.

Tuloa tuottavista kokemuksista tärkeimmät olivat: ruoka, ravintolat ja yöelämä, ostokset, kiertoajelut, tapahtumat: Gastro & Streat Helsinki, design.

Mitä matkailijat haluavat tehdä seuraavalla kerralla Etelä-Suomessa?

  • Ehdottomasti lisää tekemistä ‘More of the most active activities’, ‘entertainment’, ‘all experienced, something extreme’:
  • Luonnon kokeminen: talviurheilu, kalastus, retket, veneily
  • Kulttuuri: museo, näyttely, musiikki
  • Kylpylä, huvipuisto, jääkiekko
  • Sauna, Ostokset, Nähtävyyksien katselu
  • Helsinki, pienet kaupungit, rannikko, saaristo, maaseutu
  • Elämää suomalaisten kanssa
  • Tekemistä sunnuntaina

Johtopäätöksenä esitämme: laittakaa lisää aktiviteetteja helposti verkkoon saataville! Kuten matkailijat itsekin toivoivat: mainoksia satamaan ja lentoasemalle! Myös maksuton wi-fi houkuttaa!

Tutkimuksen taustaa

Kysely tehtiin vähintään yhden päivän Etelä-Suomessa viettäneille kansainvälisille vapaa-ajan matkailijoille. Vastauksia saatiin yhteensä 865 kpl. Kysely tehtiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla, Länsiterminaalissa ja Olympiaterminaalissa Helsingissä maaliskuussa 2014.

Minno-projektissa oli työstetty marraskuun 2012 – kesäkuu 2013 aikana matkailustrategioiden analyysin, matkailutoimijoille tehdyn kyselyn ja työpajojen pohjalta Etelä-Suomen matkailun teemapohja. Teemapohjaa käyttäen voidaan koota Etelä-Suomen matkailupalveluiden tuottajat ja tuotteet klustereiksi markkinointia ja myyntiä varten. Teemapohja voi toimia esimerkiksi verkkokaupassa tuotteiden jaottelupohjana.

Etelä-Suomen Roundtablen ohjaamana selvitettiin maaliskuussa 2014 kyselytutkimuksella,  miten kiinnostavia teemat ovat kansainväliselle vapaa-ajan matkailijalle, ja miten tyytyväisiä näitä teemoja vastaavia kokemuksia matkallaan nauttineet ovat niihin. Tätä varten projektialueen (Häme, Päijät-Häme, Uusimaa) alueellisilta ja kunnallisilta matkailutoimijoilta pyydettiin omien alueidensa kärkituotteista kuvaukset ja kuvat. Ne yhdistellen tehtiin teemapohjaa mukaileva aktiviteettiluettelo.

Tutkimuksen tekijä

Vapaa-ajanmatkailijoiden kokemukset Etelä-Suomessa tutkimuksen ovat rahoittaneet Euroopan Union aluekehitysrahasto (EAKR), alueen kunnat, hanketta halllinoivat organisaatiot ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Selvitys on osa suurempaa matkailun ylimaakunnallista kehityshanketta Etelä-Suomessa (TouNet- Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region).

Lisätietoja: Leena Grönroos, puh. 040 488 7187 leena.gronroos@haaga-helia.fi. Lisätietoa Minno-projektista

Alustavia tuloksia Etelä-Suomen matkailuteemojen testauksesta

toukokuu 12, 2014

Etelä-Suomen matkailun yhteistyön kehittämiseen tähtäävässä Minno-projektissa tutkittiin maaliskuun lopussa, miten kiinnostavia projektissa tuotetut  matkailun teemat ovat.  Kysely tehtiin maaliskuussa Suomesta lähteville kansainvälisille vapaa-ajan matkailijoille.  Kyselyyn vastasi 865 matkailijaa Helsinki-Vantaan lentokentällä ja Helsingin satamissa.

Etelä-Suomen matkailun teematklusteriluonnos.

Etelä-Suomen matkailun teemat – luonnos

Näkyvin tulos on se, että matkailijat ovat tyytyväisiä kokemaansa. Visiomme kuitenkin myydä matkailijoille huomattavasti enemmän! Puolet kyselyyn vastanneista ei ollut ostanut paikan päällä yhtään matkailupalvelua.

 

Shoppailu oli suosituin aktiviteetti ja käyntikohteista nousevat kärkeen museot ja kirkot.  Opastetut kierrokset ovat suosittuja, niihin oli osallistunut 40%. Lähes kaikki, yhdeksän kymmenestä, olivat tyytyväisiä.

Selvää on myös luonnonympäristön suosio. Kansallispuistossa tai muulla virkistysalueella oli käynyt 40% vastaajista. Heistäkin yhdeksän kymmenestä oli tyytyväisiä. Luontoaktiviteettien myyntiä kannattaa siis tehostaa!

 

Matkan parasta antia Etelä-Suomessa olivat ’friendly local people’  ja ’good nature environment’. Esiin nousevat myös arkkitehtuuri, kulttuuri ja sauna.

Tutkimuksen tulokset esitellään keväällä TouNet -hankkeen loppuseminaarissa 10.6. ja ne jaetaan myös tässä blogissa.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun koordinoima Minno-projekti on osa isompaa Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region – hanketta (TouNet), joka on ylimaakunnallinen matkailun kehittämishanke Etelä-Suomessa.

Etelä-Suomen matkailuteemat testataan asiakasnäkökulmasta

joulukuu 18, 2013
Etelä-Suomen matkailun teematklusteriluonnos.

Minno-projektissa tuotettu Etelä-Suomen matkailun teematklusteriluonnos.

Olemme Minno-projektissa kuluneen syksyn aikana esitelleet Etelä-Suomen matkailun teemapohjaa eri foorumeissa, esimerkiksi marraskuussa Etelä-Suomen matkailun Roundtablessa ja Hämeenlinnan matkailukahvilla. Teemat ovat saaneet hyväksyviä kommentteja.

Etelä-Suomen Roundtablen ohjeistuksen mukaisesti selvitämme seuraavaksi, miten kiinnostavia nämä teemat ovat kansainväliselle matkailijalle.

Teemat pohjautuvat nykyiseen tuoteportfolioon ja projektiin osallistuneiden matkailutoimijoiden skenaarioihin, millainen Etelä-Suomi on vuonna 2050. On siis aika testata teemat asiakkailla!

Etelä-Suomen matkailun kärkituotteita ovat… vastaa ja vaikuta!

Teemme kyselyn Etelä-Suomesta lähteville matkailijoille. Jotta tutkimus palvelee nimenomaan Etelä-Suomen kolmea maakuntaa (Uusimaa, Häme ja Päijät-Häme) ja saamme matkailijoiden näkemykset nimenomaan tämän alueen kärkituotteista, otamme ilolla vastaan ehdotukset:

- Mikä on teidän alueenne kärkituote / tai mitkä ovat 2-3 kärkituotetta kustakin teemasta: luonto, kulttuuri, hyvinvointi, design districts ja tapahtumat?

- Lähettäkää   valokuva kärkituotteesta tai siihen läheisesti liittyvästä samaan teemaan kuuluvasta tuotteesta leena.gronroos@haaga-helia.fi

Lähetäthän tiedot ja valokuvat ennen 15. tammikuuta, niin ehdimme sisällyttää ne kyselylomakkeen suunnitteluun.

Lisätietoja

Leena Grönroos, puh. 040 488 7187 tai email: leena.gronroos@haaga-helia.fi

Teksti: Leena Grönroos. Teksti perustuu Minno-projektin toimenpiteiden tuottamiin tuloksiin. Lisätietoja Minno-projektista: Leena Grönroos leena.gronroos@haaga-helia.fi ja www.silab.fi/minno

Ylimaakunnallisen matkailun kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet

lokakuu 30, 2013

Minno-projektissa haastatellut 33 matkailun ammattilaista näkevät ylimaakunnallisen yhteistyön kehittämisessä sekä haasteita että mahdollisuuksia.

Maaliskuussa 2013 tehdyillä haastatteluilla*) haettiin näkemyksiä Etelä-Suomen kärkituotteista, markkinoinnista ja myynnistä sekä matkailubrändistä, strategisesta yhteistyöstä ja kehittämisen painopisteistä. Etelä-Suomi käsittää tässä Uudenmaan, Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat.

Merkittävimmät mahdollisuudet ovat
•    Helsinki-brändin laajentaminen ympäröivälle alueelle
•    Yhdessä kansainvälisille markkinoille
•    Hyvä saavutettavuus Helsingin kautta
•    Alueen sisällä lyhyet välimatkat

Haasteet peilaavat mahdollisuuksia
•    Pienten yritysten ’hukkuminen’
•    Laaja alue: tarjonta sekavaa, liian pitkät välimatkat
•    Helsinki-keskeisyys

Erityisesti Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa haastateltavat nostivat esiin oman alueensa yhteistyön ongelmat ja/tai yhteistyön puutteet. Tämän voi kiteyttää haastateltavan kommenttiin ’Ensin lähialueen oma yhteistyö kuntoon’.

Koko Etelä-Suomen kärkituotteita ei voi nimetä haastattelujen pohjalta, sillä haastateltavat pitäytyivät vastauksissaan oman lähialueen tuotteissa.

*) Haasteltavina oli 33 matkailutoimijaa alan yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Haastattelut toteutti HAAGA-HELIAn matkailun liikkeenjohdon opiskelijat.

Teksti: Leena Grönroos ja Elisa Aunola. Teksti perustuu Minno-hankkeen toimenpiteiden tuottamiin tuloksiin. Lisätietoja Minno-projektista: Leena Grönroos leena.gronroos@haaga-helia.fi ja www.silab.fi/minno

Klusterit Etelä-Suomen matkailun kehittämisen pohjaksi?

lokakuu 29, 2013

Miten Etelä-Suomen matkailua tulisi kehittää? Tämä on pohdittu syksyn 2012 ja erityisesti kevään 2013 aikana Minno-projektissa. Projekti on osoittanut, että yhteistyön lisäämistä tarvitaan ja erityisesti markkinointia ja myyntiä haluttaisiin tehostaa.

Minno-projektissa tehtyjen kyselyiden, haastatteluiden ja työpajojen perusteella on syntynyt luonnos matkailun teemoista ns. klustereista, joiden ympärillä yhteistyötä voitaisiin kehittää.

Minno_klusterit500px
Klustereihin perustuvan lähestymistavan kautta asiakas löytäisi heti juuri ne käyntikohteet ja aktiviteetit, jotka häntä kiinnostavat.

Minno-projektissa syntynyt ehdotus on, että kullakin Etelä-Suomen alueella (Uusimaa, Häme ja Päijät-Häme) rakennetaan paikallinen klusteri yhteiselle Etelä-Suomen klusteripohjalle ja määritettäisiin omat tuotteet ja palveluntarjoajat.
Tuotteiden ja palveluntarjoajien kokoaminen teemojen alle voisi myös edesauttaa mahdollisesti alkavaa Etelä-Suomen strategiatyötä.

Paikallisten klusterien rakentaminen ei vielä suoraan rakenna verkostoa yli maakuntarajojen, mutta tämä on alku.
Yhteistä Etelä-Suomen klusteripohjaa käyttäen voitaisiin kirkastaa yhteistyöverkosto paikallisella tasolla. Minno-projekti jatkuu kesäkuun 2014 loppuun. Projektin puitteissa voidaan aloittaa paikallisten klusterien tekeminen esimerkiksi työpajatyöskentelynä. Minno-projektin jatkotekemiseen haetaan valtuutusta alueiden matkailuorganisaatioilta. Tämän vuoksi asia on Etelä-Suomen Roundtable-kokouksen asialistalla marraskuussa 2013.

Matkailun verkkokauppa

TouNet-hankkeen Tinno-projektissa on työn alla matkailun verkkokauppa, jossa teemoittaista pohjaa voitaisiin erinomaisesti hyödyntää.

Designin districts, Culture Southern Finland, Luonto / Outdoors ja Hyvinvointi/Wellbeing toimisivat verkkokaupan ikkunoina, joista myytävät tuotteet löytyvät.

Teksti: Leena Grönroos ja Elisa Aunola. Teksti perustuu Minno-hankkeen toimenpiteiden tuottamiin tuloksiin. Lisätietoja Minno-projektista: Leena Grönroos leena.gronroos@haaga-helia.fi ja www.silab.fi/minno

Läpikulkumatkailijatkin kannattaa huomioida

toukokuu 14, 2013

Helsinki on läpikulkukohde. Eikä tämä ole yhtään huono asia! Tokihan lentokoneen vaihtaja toivotettaisiin tervetulleeksi edes pienelle ostos- ja palveluidenkulutuskierrokselle Helsinki-Vantaan lähimaastoon sen sijaan, että hän käyttää vaihtoaikansa lentokentällä istuskeluun. Sehän on kaikkien etu! Jos hyvin käy, piipahtaja ihastuu kaupunkiin ja palaa myöhemmin isommalla joukolla pidemmäksikin aikaa.

Minno-hankkeen kolmannessa työpajassa 7.5.2013 pohdittiin, mikä saisi läpikulkumatkaajan valitsemaan Helsingin mieluummin kuin vaikkapa Tukholman Arlandan. Jos päätös on kiinni lentokentän ravintolapalveluissa, niin siinä Helsinki-Vantaa ainakin pärjää hyvin. Kiitos Select Service Partnersin pitkäjänteisen kehitystyön. Entäpä, jos koneen vaihdon välillä on 2-6 h aikaa? Mitä meillä on tarjota sellaista, jota naapurit eivät pysty tarjoamaan?

Shoppailua, kiertoajeluja, sauna tai luontokokemuksia? Virityksiä on ollut, mutta tarjonta on ollut hieman hajanaista. Mistä matkailija saa tietoa vaihtoehdoista? Työpajaan osallistunut Vantaan kaupungin edustaja kertoi, että neuvotteluja paikallisten yritysten kanssa on käyty siitä, miten lentokentän sijainti lähellä pääkaupunkia saataisiin hyödynnettyä nykyistä paremmin. Asia on siis työn alla, mutta vaatii vielä ponnisteluja..

Lentomatkustajat eivät tietenkään ole ainoita läpikulkumatkustajia. Tällaisiksi voi luokitella myös vaikkapa suuret risteilijäalukset, jotka poikkeavat Helsingissä. Miten saamme risteilymatkustajat ulos luksusaluksesta tuhlaamaan meikäläisiin palveluihin laivan palveluiden sijasta? Viestintää, viestintää ja viestintää! Mitä vahvempi toimija ja monipuolisemmat palvelut, sitä houkuttelevampana Helsinki läpikulkijoille näyttäytyy. Tässäkin yhteisille markkinointiponnisteluille ja esimerkiksi sähköiselle, kaikki palvelut kokoavalle portaalille olisi tilausta.

Teksti: Elisa Aunola. Teksti perustuu Minno-hankkeen toimenpiteiden tuottamiin tuloksiin. Lisätietoja Minno-projektista: Leena Grönroos leena.gronroos@haaga-helia.fi ja www.silab.fi/minno

Etua oikealla aikataulutuksella

toukokuu 14, 2013

Kolmannessa Minno-hankkeen työpajassa 7.5.2013 pohdittiin suomalaisen kesäsesongin hyödyntämistä nykyistä paremmin. Koska Suomen poliittinen johto ei ole tarttunut ehdotukseen koulujen lomakauden siirtämisestä muutamalla viikolla eteenpäin, elokuun loppua pitäisi nykyistä vahvemmin myydä kansainvälisesti. Itse asiassa pelkkä myyminenkään ei riitä, vaan ensin pitäisi tietysti varmistaa, etteivät kohteet sulje oviaan juuri, kun eteläeurooppalaiset turistit rynnisivät tutustumaan ainutlaatuiseen tarjontaamme. Sen sijaan, että kohteissa laitetaan ovet säppiin viimeistään elokuun puolivälissä, opastustauluihin vaihdettaisiinkin englannin-, espanjan- ja ranskankieliset kyltit. Se, että Suomessa ja etelämpänä lomakausi on eri aikoihin, pitäisi oikeastaan nähdä meillä suurena vahvuutena ja mahdollisuutena.

Suomalaisissa matkailukohteissa tulisi henkilökunnan lomien osalta siirtyä toimimaan kuin Lapin hiihtokeskuksissa. Silloin kun sesonki on päällä, henkilökunta ei pidä lomia. Sen sijaan lomat pidetään sitten, kun asiakkaitakaan ei enää ole. Tämän tulisi koskea myös matkailun liitännäisiä palveluita kuten vaikkapa venekorjaamoa. Yksi työpajan osallistujista oli nimittäin saanut karvaasti kokea, että kun vene meni rikki hieman ennen juhannusta, se olisi saatu kuntoon elokuun lopulla. Mitäpä sitä enää siinä vaiheessa veneellä tekee..

Toinen osallistuja puolestaan kertoi ulkomaalaisen asiakkaansa kerran kysyneet, että ”Onko Lappi auki tänään?”. Toivottavasti turistien ei tarvitse pohtia samaa Helsingin ja sen lähiseudun osalta.

Ja vielä yksi hauska turistin suusta kuultu letkautus sesonkeihin liittyen: Eräs ulkomaalainen pohti, miten voi olla mahdollista, että meillä on kaikkea. Ensin jäätä ja lunta ja hetken kuluttua pulahdamme rannalta mereen uimaan. Harvassa paikassa tosiaan näin on! Tässä on taas yksi vahvuus, jota harvemmin tulee pohdittua!

Matkailu on erittäin syklistä ja alan toimijoiden on elettävä asiakkaidensa tarpeiden ja ajattelun mukaan. Myös markkinoinnin pitää elää syklien mukaisesti ja tarjonnan on oltava riittävän etupainotteisesti esillä, jotta asiakas saa tietoa hyvissä ajoin matkansa suunnittelua varten. Työpajassa esiteltiin Mekin käyttämä vuosikello, jonka perusteella hahmottuisi myös koko matkailun kentän markkinoinnin aikataulutus.

Elä asiakkaasi edellä, kuului keskustelun opetus.

Teksti: Elisa Aunola. Teksti perustuu Minno-hankkeen toimenpiteiden tuottamiin tuloksiin. Lisätietoja Minno-projektista: Leena Grönroos leena.gronroos@haaga-helia.fi ja www.silab.fi/minno

Verkostoituminen vaatii sitoutumista

toukokuu 14, 2013

Kolmannessa Minno-hankkeen työpajassa 7.5.2013 jatkettiin Etelä-Suomen matkailun verkostoitumismallin kehittämistä. Vetäjät Kari Halonen ja Heidi Forss-Anila esittelivät kahden ensimmäisen työpajan tuloksena syntynyttä ”Limonen mallia”, jonka kehittelyä jatkettiin edelleen. Tällä kertaa benchmarking-kohteena oli Kööpenhaminan malli ”Wonderful Copenhagen”, joka muodostuu monista elementeistä. Se ottaa kantaa markkinointiin, myyntiin ja tuotepaketointiin. Rahoitus perustuu vahvasti mukana olevien yritysten taloudelliseen panostukseen. Julkisen sektorin osuus on vain 25 %. Kun yrityksellä on rahaa kiinni mallissa, siihen myös panostetaan.

Julkinen sektori osallistuu toimintamallin ohjaukseen ja tuo verkostolle tietoa siitä, mitä markkinoilla tapahtuu. Se myös tuo oman panostuksensa infrastruktuuriin ja tekee oman osansa, jotta matkailuelinkeino voi toteuttaa omaansa.

Verkosto tekee yhteistyötä myös yksittäisten yritysten kanssa ja tarjoaa tuotteitaan näiden kautta rajatuille kohderyhmille. Tästä esimerkkinä Sas UK ja Russia Upscale, joiden kautta saadaan kiinni mielenkiintoiset kohderyhmät täsmällisesti. Kun segmentti on selvä, on markkinointikin helpompaa – silloin tietää, mistä narusta kannattaa vetää.  Wonderful Copenhagenilla on tiukka aikataulutus markkinoinnin suhteen. Vuosi on jaettu kolmeen pääperiodiin. Jos näistä myöhästyy, se on yrityksen oma häpeä.

Kööpenhaminan mallissa oli työpajan osallistujien mielestä paljon hyvää. Yhteisen markkinoinnin, tuotteistamisen ja tuotekehityksen lisäksi mallissa arvostettiin sitä, että se sitouttaa toimijoita laajalta skaalalta. Yritysten ja julkisen sektorin lisäksi myös paikallinen lentoyhtiö on vahvasti mukana toiminnassa.

Erityisesti Wonderful Copenhagen -malli innosti sen toimivan sähköisen myyntikanavan vuoksi. Työpajassa ideoitiin vastaavaa, koko Etelä-Suomen kattavaa portaalia. Sen kautta matkailija voisi helposti löytää ja ostaa valmiita tuotepaketteja. Portaalista saisi haettua paitsi aktiviteetit ja majoituksen, myös liikenneyhteydet ja kaupan palvelut yksittäisistä kaupoista kauppakeskuksiin. Kuntarajojen esilletuontia haluttaisiin edelleen välttää, ja tarjonta olisi esillä teemoittain asiakasnäkökulmasta.

Kööpenhaminan mallista poiketen portaalia esittänyt ryhmä halusi julkisen tahon kuitenkin vahvemmin mukaan. Ainakin puolet rahoituksesta pitäisi tulla kunnilta ja portaalin takana olisi yhdistys. Hankerahoitustakin idealle toivottiin. Ettei vain kävisi niin, että jo ideavaiheessa usko ja halu sitoutua häilyy.. Raha se on, joka puhuu ja sitouttaa. Kun omat lantit ovat jossain yhteisessä kiinni, sitä tehdään kahta enemmän töitä tavoitteiden toteuttamiseksi. Näin se vain on.

Teksti: Elisa Aunola. Teksti perustuu Minno-hankkeen toimenpiteiden tuottamiin tuloksiin. Lisätietoja Minno-projektista: Leena Grönroos leena.gronroos@haaga-helia.fi ja www.silab.fi/minno

Kohderyhmien huomioimisella parempiin tuloksiin

toukokuu 8, 2013

Kolmannessa Minno-hankkeen työpajassa 7.5.2013 päästiin jo hieman kohderyhmien segmentoinnin makuun. Enää ei yritetty kaikilla teemoilla ja tuoteaihioilla kosiskella kaikkia. Rajauksia on tehtävä rohkeasti, jos halutaan aidosti tyydyttää yksilöiden tarpeita!

Segmentointi ja kohderyhmäajattelu ovat yksinkertaisia, melko helposti ratkaistavissa olevia asioita, jotka kuitenkin liian usein jäävät tekemättä. Segmentointi vaatii paitsi aikaa, ajattelua ja taloudellisia resursseja, myös uusien palveluiden testaamista markkinoilla.

Osana Minno-hanketta tehdyn kyselytutkimuksen yksi viesti oli, että tuotteistamista toivottiin nimenomaan yksittäismatkailijoille, sillä tällä hetkellä kotimaan matkailun tuotteet on tehty pääosin ryhmämatkailijoille.

Työpajassa kotimaisista asiakasryhmistä tuoteaihioita löytyi perhematkailijoille, työmatkustajille, eläkeläisille ja koululaisryhmille.  Ihan hyvä, vaikka kovin syvällisiä nämä rajaukset eivät vielä olekaan.

Kohderyhmien rajauskeskustelu toi esiin myös sen, miten eri kohderyhmien huomioiminen auttaisi parantamaan kannattavuutta low season -aikaan tai eri vuorokauden aikoina.

Koululaisryhmät liikkuvat alkukesästä ennen varsinaista kotimaan lomakautta. Heille vaikkapa erilaiset historiaan ja kulttuuriin liittyvät kohteet, vaikkapa linnoitukset ja museot, voivat olla hyvinkin opettavia päiväretkikohteita, kunhan sisältö on hiottu kohderyhmän ehdoilla. Elokuun loppua voisi puolestaan nykyistä vahvemmin yrittää myydä ulkomaalaisille (etenkin keski-eurooppalaisille), joiden lomakausi on meikäläistä myöhemmin. Englanninkielistä materiaalia on kuitenkin kautta linjan liian vähän ja venäjänkielistä ei juuri lainkaan.

Vuorokauden ajoista aamun hiljaisia tunteja voisi kohdistaa eläkeläisille, jotka (hieman yleistäen) heräävät kukonlaulun aikaan. Eläkeläiset kuuluvat usein jonkin sortin ”yhteenliittymiin”, joiden puitteissa he osallistuvat mitä erilaisimpiin aktiviteetteihin. Erityisesti heitä kannattaisi houkutella käyttämään paikallisia, oman alueensa palveluita. Tämän päivän eläkeläinen on nähnyt maailmaa ja liikkuu paljon. He arvostavat rauhallisia, liikunnallisia luontoon liittyviä aktiviteetteja.

Liikunta- ja hyvinvointikohteista puhuttiin niin ikään paljon. Haasteeksi näissä koettiin, että etenkään ulkomaalaisten matkailijoiden silmissä osa kohteistamme ei ole riittävän tasokkaita. Toinen haaste on ravintolatarjonta, joka ei aina kohtaa wellbeing-teemaa.

Teksti: Elisa Aunola. Teksti perustuu Minno-hankkeen tuottamiin tuloksiin. Lisätietoja Minno-projektista: Leena Grönroos leena.gronroos@haaga-helia.fi ja www.silab.fi/minno