POIMINTOJA

Viestit avainsanoilla ‘hospitality’

A glimpse into the WOW

maaliskuu 18, 2016

Gastro Pro seminar by Haaga-Helia provided a deep dive to world of WOW.

First speakers Prof Xander Lub & Goeff Maree from NHTV Breda UAS led the audience out of the box.

Dare to go outside of the box

“If you want to find new ideas, you can’t follow the old norms” they underlined. They presented a memorable example of a budget hotel which dares to be different with a success: Hans Brinker hotel in Amsterdam breaks totally the rules of hospitality with it’s customer promise “The worst hotel in the world”: the customer makes his own bed and warns it’s customers that they are not allowed to complain about bad service.

Maybe not the most desirable image for a company but definitely unique and memorable!

How to make money with WOW

Mr Kalle Ruuskanen greeted the audience with interesting topic “How to make money with wow”. He highlighted that the hunger to succeed need to be bigger that fear to loose.

He listed three elements for creating wow: surroundings, product and service. The the most valuable assets he raised the people and adviced to hire for attitude, not for skills or knowledge.

“The person need to have an unique twinkle in the eye and 24/7 attitude”

To earn with WOW Kalle advised to consider

 1. What is the philosophy behind your business? Why are you doing it?
 2. What differentiates your place from the others? What makes you unique? What is your story?
 3. What is you promise to the customer? Convert your story into a customer promise and  put it into practice every day.
 4. Where do you stand in the market? Is your position in the luxury sector or in everyday business or somewhere in between? Find your level and price your services for that segment.
 5. What is the relevance of your business? Is there something for anyone? Don’t fall in love with your own ideas but think from the customers point of view – is it relevant for him/her?

And for the last but not least: Your hunger to success need to be bigger that fear to fail!

Creating Innovative Service Concepts

American hospitality and design experts Ron Swidler and Matt Phillips told their recipe to creating Innovative Service Concepts.

Everything starts with deep dive: trend tracking, market and brand analysis but the most important guest profiling: getting insight of the customer and mapping his journey , piece by piece.

Second step is inspiration. They suggested to follow the principle of LinkedIn founder Reid Hoffman:

“if you are not embarrassed by the first version of your product, you’ve launched too late”

Swidler and Phillips presented cases from Tide, Marriott, Paramount, Apple. They urged to get inspired from ideas from other fields and transfer some features into your own business.

Third phase in creating service concepts is prototyping: test and learn from the feedback.

For creating WOW you need to remember that attributes Change and Comfortable doesn’t fit in the same sentence. So you need to step out of the comfort zone.

Agility is the new smart”

Text: Elisa Aunola. Based on presentations in Gastro Pro seminar in Helsinki Fair Center on March 17th, 2016.

Recorded Gastro Pro seminar presentations

Click here to see the Gastro Pro presentation recordings >

Read also:

Service Design offers tools for developing your services


Tuloksellisuuden ohjaamisen elementteja

syyskuu 25, 2015

Jokaisen työntekijän tehtävä on huolehtia yrityksen tuloksellisuudesta, muistutti Timo Saranpää Hospitality Know-How Conferencessa Tallinnassa 9.9.2015.  Tuloksen tekemisen kulttuuri lähtee siitä, että jokaisella työntekijällä on omat, henkilökohtaiset tulostavoitteet.

Jos ei tiedä, mihin pitää tähdätä, ei voi päästä sinne! Mitä hallitummin askelein ja selkeämmän reitin kautta tavoitteeseen voi päästä, sitä varmemmin kukin maalin saavuttaa. Siksi yksinkertaiset ja saavutettavissa olevat, arkeen kytkettävät tavoitteet ovat parhaita paitsi työntekijän, myös esimiehen näkökulmasta.

Success is based on good leadership and management. Success begins from personnel motivation, attitude and professional skills but it also demands setting each and every one personal goals for profit making.

Vieraanvaraisuusalalla, jossa katteet ovat muutenkin alhaiset, tulosta syövät monet seikat. Kannattavuuden seurantaan Saranpää tarjosi muistisäännön 5-10-20.

 • Päivätasolla riittää, että seuraa viittä tunnuslukua, esimerkiksi myyntiä, henkilöstökuluja ja raaka-ainekuluja
 • Kuukausitasolla seurattavia tunnuslukuja tulisi olla jo vähän enemmän, noin 10
 • Vuositasolla tuloksellisuuden arviointiin tarvitaan jo 20 tunnuslukua

Choose five key figures linked to everyday operations to assure profit making.

Vaikka seuranta on tärkeää, ei se saa viedä aikaa tärkeimmältä eli myynnin tekemiseltä, muistutti Saranpää ja lupasi antaa vinkit tärkeimpien tunnuslukujen maailmaan Tallinnassa lokakuussa 2015 järjestettävällä kurssillaan.

Newer forget the sales! you don’t have anything to analyse if you don’t do the sales.

Saranpää painotti puheenvuorossaan, että hospitality-alan yritysten tulisi panostaa kuluhallinnassa tuloslaskelman ylempiin riveihin. Suurimmat kulut syntyvät muuttuvissa kustannuksissa kuten raaka-aineissa, työvoimakuluissa ja muissa päivittäisissä kuluissa. Jos myyntikatteen marginaalit ovat alhaiset, loppuriveillä olevat pienetkin kulut vievät tuloksesta suuren osan, vaikka itseasiassa summat ovat pieniä. Siksi ylempien rivien kuluihin tulisi kiinnittää paljon nykyistä enemmän huomiota.

Major expenses in hospitality business are in raw materials and labour costs.

Taloudellista suorituskykyä Saranpää kehotti tarkastelemaan useammasta näkökulmasta:

 • Tuottavuus (mittarina esimerkiksi myynti / tehty työtunti)
 • Taloudellisuus (mittarina esimerkiksi kustannus / kpl)
 • Kannattavuus (mittarina esim. tulos-%)
 • Maksuvalmius (mittarina kassavirta)
 • Oman ja vieraan pääoman suhde (taseesta)

Tuloksellisuuden lisäämisessä kasvun ja laadun varmistaminen sekä budjetissa pysyminen ovat niin ikään avainasemassa. Budjetti on paitsi suunnittelun ja toimeenpanon työväline, myös analysoinnin työväline.

Paitsi omaa bisnestään, bisneksen vetäjän on tärkeä muistaa seurata myös ympäristöään. Makrotalouden ymmärtäminen on tärkeää: pitää ymmärtää, mitä tapahtuu paikallisesti ja mitä globaalisti. Menestyminen vaatii ymmärrystä kysynnästä sekä kuluttajakäyttäytymisestä. On tunnettava lait ja asetukset, mutta myös megatrendien tuomat muutokset bisnekseen (globalisaatio, demografiset muutokset, ilmastonmuutos, digitalisaatio, muuttoliike jne.). Sydän ja kädet kiinni omassa bisneksessä, silmät avoinna ympäröivään maailmaan!

If your product is right, your ability to manage, motivate, measure and modify, will tell whether your business boom or fail.

 

Teksti Elisa Aunola. Perustuu Timo Saranpään alustukseen Haaga-Helia Hospitality Know-How Conferencessa 9.9.2015 pitämään alustukseen, jossa hän esittely lokakuussa alkavan ” Hospitality Industry Managerial Accounting” –kurssin sisältöä. Jos kiinnostuit aiheesta ja Timon kurssista, tutustu kurssin sisältöön ja ilmoittaudu mukaan tästä tai ota yhteyttä: elisa.aunola@haaga-helia.fi!