POIMINTOJA

Viestit avainsanoilla ‘etelä-suomi’

Myy tuotteesi ensin paikallisille!

kesäkuu 12, 2014

Paikallisten ihmisten voima nousi erityisesti esille kansainvälisille vapaa-ajan matkailijoille tehdyssä tutkimuksessa.

Ystävät, tuttavat ja muut paikalliset ovat tiedonlähteinä tärkeitä matkailijalle: yli kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoo kysyvänsä tietoa matkailupalveluista ystäviltä ja sukulaisilta. Neljäsosa mainitsee paikalliset asukkaat tiedonlähteekseen – eli kun neuvoa kysytään esimerkiksi kaduilla.

Epävirallinen word-of-mouth on tärkeä tiedonlähde kansainvälisille matkailijoille.

Epävirallinen word-of-mouth on tärkeä tiedonlähde kansainvälisille matkailijoille.

 

Ystävien ja sukulaisten luona vierailu on myös yksi Etelä-Suomeen matkailun houkutin. Erityisesti tämä näkyy virolaisten ja venäläisten matkailijoiden vastauksissa. Siksi on tärkeää, että täällä asuva ystävä tai sukulainen on tietoinen palvelu- ja tapahtumatarjonnasta.

Visiting friends and relatives eli tuttujen luokse matkustaminen on yksi merkittävimmistä syistä tulla Suomeen etenkin virolaisten keskuudessa.

Visiting friends and relatives eli tuttujen luokse matkustaminen on yksi merkittävimmistä syistä tulla Suomeen etenkin virolaisten keskuudessa.

Tutkimuksen tulokset kertovat, että matkailijat haluavat seuraavalla kerralla Suomessa nimenomaan aktiviteetteja: tekemistä luonnossa, kulttuurielämyksiä, paikallisen elämän kokemista. Jos paikallinen isäntä suosittelee tuotetta tai tapahtumaa, esimerkiksi kalastusretkeä tai konserttia, on sillä suuri merkitys!

Kannattaa siis markkinoida ja myydä tuote ensin paikalliselle, niin hän tuo jatkossa yritykseen myös matkailijoita!

Lisätietoja: Leena Grönroos, puh. 040 488 7187 leena.gronroos@haaga-helia.fi. Lisätietoa Minno-projektista

Kansainvälisten vapaa-ajan matkailijoiden kokemukset Etelä-Suomessa

kesäkuu 11, 2014
minno_kv_matkailijoiden_kokemukset500px

Kansainvälisille vapaa-ajan matkailijoille tehty kysely kertoo, mikä Etelä-Suomessa kiinnostaa ja mitä siellä halutaan kokea.

“On hienoa todeta, että Etelä-Suomeen matkustaneet vapaa-ajan matkailijat ovat olleet tyytyväisiä kokemaansa. Hälyttävää on kuitenkin se, että puolet vastaajista EI ostanut mitään aktiviteetteja täällä ollessaan! Ne, jotka ostivat, tekivät ostoksista suurimman osan internetistä (35%) ja matkailuinfosta (10%) sekä hotellin vastaanotosta (9%)”, ihmettelee Minno-projektista HAAGA-HELIAssa vastaava Leena Grönroos.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kiinnostavia Minno-projektissa työpajoissa ja tutkimuksella työstetyt teemat ovat kansainväliselle matkailijalle.

Tutkimustulosten mukaan teemat osuvat nappiin. Matkailijat haluavat seuraavalla kerralla nimenomaan tekemistä: helposti ostettavia aktiviteetteja! Teemapohja ja kaikki Minno-projektissa tuotettu aineisto on vapaasti käytössänne, olkaa hyvät.

Matkailijoiden parhaat kokemukset olivat asioita, joista ei juurikaan synny tuloa matkailualan yrityksille. Tärkeimmät olivat ystävälliset, avuliaat paikalliset ihmiset, luonnossa kävely ja kauniin luonnon ihailu, kaupungissa kävely ja arkkitehtuurin ihailu, ystävien ja sukulaisten tapaaminen, museot ja kirkot. Muita olivat puhdas ilma, pientä ja rauhallista, suomalainen elämäntapa, hyvä julkinen liikenne, Suomenlinna.

Tuloa tuottavista kokemuksista tärkeimmät olivat: ruoka, ravintolat ja yöelämä, ostokset, kiertoajelut, tapahtumat: Gastro & Streat Helsinki, design.

Mitä matkailijat haluavat tehdä seuraavalla kerralla Etelä-Suomessa?

  • Ehdottomasti lisää tekemistä ‘More of the most active activities’, ‘entertainment’, ‘all experienced, something extreme’:
  • Luonnon kokeminen: talviurheilu, kalastus, retket, veneily
  • Kulttuuri: museo, näyttely, musiikki
  • Kylpylä, huvipuisto, jääkiekko
  • Sauna, Ostokset, Nähtävyyksien katselu
  • Helsinki, pienet kaupungit, rannikko, saaristo, maaseutu
  • Elämää suomalaisten kanssa
  • Tekemistä sunnuntaina

Johtopäätöksenä esitämme: laittakaa lisää aktiviteetteja helposti verkkoon saataville! Kuten matkailijat itsekin toivoivat: mainoksia satamaan ja lentoasemalle! Myös maksuton wi-fi houkuttaa!

Tutkimuksen taustaa

Kysely tehtiin vähintään yhden päivän Etelä-Suomessa viettäneille kansainvälisille vapaa-ajan matkailijoille. Vastauksia saatiin yhteensä 865 kpl. Kysely tehtiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla, Länsiterminaalissa ja Olympiaterminaalissa Helsingissä maaliskuussa 2014.

Minno-projektissa oli työstetty marraskuun 2012 – kesäkuu 2013 aikana matkailustrategioiden analyysin, matkailutoimijoille tehdyn kyselyn ja työpajojen pohjalta Etelä-Suomen matkailun teemapohja. Teemapohjaa käyttäen voidaan koota Etelä-Suomen matkailupalveluiden tuottajat ja tuotteet klustereiksi markkinointia ja myyntiä varten. Teemapohja voi toimia esimerkiksi verkkokaupassa tuotteiden jaottelupohjana.

Etelä-Suomen Roundtablen ohjaamana selvitettiin maaliskuussa 2014 kyselytutkimuksella,  miten kiinnostavia teemat ovat kansainväliselle vapaa-ajan matkailijalle, ja miten tyytyväisiä näitä teemoja vastaavia kokemuksia matkallaan nauttineet ovat niihin. Tätä varten projektialueen (Häme, Päijät-Häme, Uusimaa) alueellisilta ja kunnallisilta matkailutoimijoilta pyydettiin omien alueidensa kärkituotteista kuvaukset ja kuvat. Ne yhdistellen tehtiin teemapohjaa mukaileva aktiviteettiluettelo.

Tutkimuksen tekijä

Vapaa-ajanmatkailijoiden kokemukset Etelä-Suomessa tutkimuksen ovat rahoittaneet Euroopan Union aluekehitysrahasto (EAKR), alueen kunnat, hanketta halllinoivat organisaatiot ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Selvitys on osa suurempaa matkailun ylimaakunnallista kehityshanketta Etelä-Suomessa (TouNet- Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region).

Lisätietoja: Leena Grönroos, puh. 040 488 7187 leena.gronroos@haaga-helia.fi. Lisätietoa Minno-projektista

Alustavia tuloksia Etelä-Suomen matkailuteemojen testauksesta

toukokuu 12, 2014

Etelä-Suomen matkailun yhteistyön kehittämiseen tähtäävässä Minno-projektissa tutkittiin maaliskuun lopussa, miten kiinnostavia projektissa tuotetut  matkailun teemat ovat.  Kysely tehtiin maaliskuussa Suomesta lähteville kansainvälisille vapaa-ajan matkailijoille.  Kyselyyn vastasi 865 matkailijaa Helsinki-Vantaan lentokentällä ja Helsingin satamissa.

Etelä-Suomen matkailun teematklusteriluonnos.

Etelä-Suomen matkailun teemat – luonnos

Näkyvin tulos on se, että matkailijat ovat tyytyväisiä kokemaansa. Visiomme kuitenkin myydä matkailijoille huomattavasti enemmän! Puolet kyselyyn vastanneista ei ollut ostanut paikan päällä yhtään matkailupalvelua.

 

Shoppailu oli suosituin aktiviteetti ja käyntikohteista nousevat kärkeen museot ja kirkot.  Opastetut kierrokset ovat suosittuja, niihin oli osallistunut 40%. Lähes kaikki, yhdeksän kymmenestä, olivat tyytyväisiä.

Selvää on myös luonnonympäristön suosio. Kansallispuistossa tai muulla virkistysalueella oli käynyt 40% vastaajista. Heistäkin yhdeksän kymmenestä oli tyytyväisiä. Luontoaktiviteettien myyntiä kannattaa siis tehostaa!

 

Matkan parasta antia Etelä-Suomessa olivat ’friendly local people’  ja ’good nature environment’. Esiin nousevat myös arkkitehtuuri, kulttuuri ja sauna.

Tutkimuksen tulokset esitellään keväällä TouNet -hankkeen loppuseminaarissa 10.6. ja ne jaetaan myös tässä blogissa.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun koordinoima Minno-projekti on osa isompaa Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region – hanketta (TouNet), joka on ylimaakunnallinen matkailun kehittämishanke Etelä-Suomessa.

Etelä-Suomen matkailuteemat testataan asiakasnäkökulmasta

joulukuu 18, 2013
Etelä-Suomen matkailun teematklusteriluonnos.

Minno-projektissa tuotettu Etelä-Suomen matkailun teematklusteriluonnos.

Olemme Minno-projektissa kuluneen syksyn aikana esitelleet Etelä-Suomen matkailun teemapohjaa eri foorumeissa, esimerkiksi marraskuussa Etelä-Suomen matkailun Roundtablessa ja Hämeenlinnan matkailukahvilla. Teemat ovat saaneet hyväksyviä kommentteja.

Etelä-Suomen Roundtablen ohjeistuksen mukaisesti selvitämme seuraavaksi, miten kiinnostavia nämä teemat ovat kansainväliselle matkailijalle.

Teemat pohjautuvat nykyiseen tuoteportfolioon ja projektiin osallistuneiden matkailutoimijoiden skenaarioihin, millainen Etelä-Suomi on vuonna 2050. On siis aika testata teemat asiakkailla!

Etelä-Suomen matkailun kärkituotteita ovat… vastaa ja vaikuta!

Teemme kyselyn Etelä-Suomesta lähteville matkailijoille. Jotta tutkimus palvelee nimenomaan Etelä-Suomen kolmea maakuntaa (Uusimaa, Häme ja Päijät-Häme) ja saamme matkailijoiden näkemykset nimenomaan tämän alueen kärkituotteista, otamme ilolla vastaan ehdotukset:

- Mikä on teidän alueenne kärkituote / tai mitkä ovat 2-3 kärkituotetta kustakin teemasta: luonto, kulttuuri, hyvinvointi, design districts ja tapahtumat?

- Lähettäkää   valokuva kärkituotteesta tai siihen läheisesti liittyvästä samaan teemaan kuuluvasta tuotteesta leena.gronroos@haaga-helia.fi

Lähetäthän tiedot ja valokuvat ennen 15. tammikuuta, niin ehdimme sisällyttää ne kyselylomakkeen suunnitteluun.

Lisätietoja

Leena Grönroos, puh. 040 488 7187 tai email: leena.gronroos@haaga-helia.fi

Teksti: Leena Grönroos. Teksti perustuu Minno-projektin toimenpiteiden tuottamiin tuloksiin. Lisätietoja Minno-projektista: Leena Grönroos leena.gronroos@haaga-helia.fi ja www.silab.fi/minno

Ylimaakunnallisen matkailun kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet

lokakuu 30, 2013

Minno-projektissa haastatellut 33 matkailun ammattilaista näkevät ylimaakunnallisen yhteistyön kehittämisessä sekä haasteita että mahdollisuuksia.

Maaliskuussa 2013 tehdyillä haastatteluilla*) haettiin näkemyksiä Etelä-Suomen kärkituotteista, markkinoinnista ja myynnistä sekä matkailubrändistä, strategisesta yhteistyöstä ja kehittämisen painopisteistä. Etelä-Suomi käsittää tässä Uudenmaan, Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat.

Merkittävimmät mahdollisuudet ovat
•    Helsinki-brändin laajentaminen ympäröivälle alueelle
•    Yhdessä kansainvälisille markkinoille
•    Hyvä saavutettavuus Helsingin kautta
•    Alueen sisällä lyhyet välimatkat

Haasteet peilaavat mahdollisuuksia
•    Pienten yritysten ’hukkuminen’
•    Laaja alue: tarjonta sekavaa, liian pitkät välimatkat
•    Helsinki-keskeisyys

Erityisesti Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa haastateltavat nostivat esiin oman alueensa yhteistyön ongelmat ja/tai yhteistyön puutteet. Tämän voi kiteyttää haastateltavan kommenttiin ’Ensin lähialueen oma yhteistyö kuntoon’.

Koko Etelä-Suomen kärkituotteita ei voi nimetä haastattelujen pohjalta, sillä haastateltavat pitäytyivät vastauksissaan oman lähialueen tuotteissa.

*) Haasteltavina oli 33 matkailutoimijaa alan yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Haastattelut toteutti HAAGA-HELIAn matkailun liikkeenjohdon opiskelijat.

Teksti: Leena Grönroos ja Elisa Aunola. Teksti perustuu Minno-hankkeen toimenpiteiden tuottamiin tuloksiin. Lisätietoja Minno-projektista: Leena Grönroos leena.gronroos@haaga-helia.fi ja www.silab.fi/minno

Klusterit Etelä-Suomen matkailun kehittämisen pohjaksi?

lokakuu 29, 2013

Miten Etelä-Suomen matkailua tulisi kehittää? Tämä on pohdittu syksyn 2012 ja erityisesti kevään 2013 aikana Minno-projektissa. Projekti on osoittanut, että yhteistyön lisäämistä tarvitaan ja erityisesti markkinointia ja myyntiä haluttaisiin tehostaa.

Minno-projektissa tehtyjen kyselyiden, haastatteluiden ja työpajojen perusteella on syntynyt luonnos matkailun teemoista ns. klustereista, joiden ympärillä yhteistyötä voitaisiin kehittää.

Minno_klusterit500px
Klustereihin perustuvan lähestymistavan kautta asiakas löytäisi heti juuri ne käyntikohteet ja aktiviteetit, jotka häntä kiinnostavat.

Minno-projektissa syntynyt ehdotus on, että kullakin Etelä-Suomen alueella (Uusimaa, Häme ja Päijät-Häme) rakennetaan paikallinen klusteri yhteiselle Etelä-Suomen klusteripohjalle ja määritettäisiin omat tuotteet ja palveluntarjoajat.
Tuotteiden ja palveluntarjoajien kokoaminen teemojen alle voisi myös edesauttaa mahdollisesti alkavaa Etelä-Suomen strategiatyötä.

Paikallisten klusterien rakentaminen ei vielä suoraan rakenna verkostoa yli maakuntarajojen, mutta tämä on alku.
Yhteistä Etelä-Suomen klusteripohjaa käyttäen voitaisiin kirkastaa yhteistyöverkosto paikallisella tasolla. Minno-projekti jatkuu kesäkuun 2014 loppuun. Projektin puitteissa voidaan aloittaa paikallisten klusterien tekeminen esimerkiksi työpajatyöskentelynä. Minno-projektin jatkotekemiseen haetaan valtuutusta alueiden matkailuorganisaatioilta. Tämän vuoksi asia on Etelä-Suomen Roundtable-kokouksen asialistalla marraskuussa 2013.

Matkailun verkkokauppa

TouNet-hankkeen Tinno-projektissa on työn alla matkailun verkkokauppa, jossa teemoittaista pohjaa voitaisiin erinomaisesti hyödyntää.

Designin districts, Culture Southern Finland, Luonto / Outdoors ja Hyvinvointi/Wellbeing toimisivat verkkokaupan ikkunoina, joista myytävät tuotteet löytyvät.

Teksti: Leena Grönroos ja Elisa Aunola. Teksti perustuu Minno-hankkeen toimenpiteiden tuottamiin tuloksiin. Lisätietoja Minno-projektista: Leena Grönroos leena.gronroos@haaga-helia.fi ja www.silab.fi/minno

Rajauksia tarvitaan vetovoiman löytämiseksi

huhtikuu 25, 2013

Minno-hankkeen työpajassa 23.4.2013 jatkettiin Etelä-Suomen matkailun vetovoimatekijöiden etsimistä ja mahdollisten teemojen kirkastamista. Työpajan vetäjät Kari Halonen ja Heidi Forss-Anila yrittivät parhaansa mukaan sekoittaa pakkaa edellisen työpajan jäljiltä ja tuoda keskusteluun uusia näkökulmia matkailun helmien löytämiseksi. He painottivat, että ideoinnissa pitäisi olla avoin, innovatiivinen ja uskaltaa tehdä rohkeita ratkaisuja.

Kohderyhmävalinnoissa ryhmät olivat melko varovaisia eikä rajausta edes suomalaisten tai ulkomaalaisten välillä uskallettu juuri tehdä. Saati, että tuotteita olisi lähdetty miettimään tarkemmin rajatulle kohderyhmälle. Vetovoimatekijä- ja teemakeskustelussa nousi esiin samat teeman kuin aiemmin mm. ruoka, luonto ja Helsingin vetovoima. Joukkoon mahtui myös muutamia uusia avauksia. Näitä olivat mm. musiikin ja tapahtumien sekä kulttuurihistorian ja historian hyödyntäminen. Myös edellisessä työpajassa esiinnoussutta Design District teemaa saatiin konkretisoitua.

Design District viittaa terminä helposti Helsingin ydinkeskustan designkortteliin. Minno-työpajassa sillä viitattiin kuitenkin koko Etelä-Suomen designtarjontaan ja sen ympärille rakentuvaan designteemaan, johon kuuluvat Riihimäen lasitehdas, Iittalan tehdas Hämeessä, Fiskars ja Arabian alue Helsingissä. Käyntikohteiden lisäksi teemaan voidaan liittää aktiviteettia kuten lasinpuhalluspajat ja käsityöpajat.

Helsingillä ja sen ympäryskunnilla Lahtea myöten on nyt vahva noste designin suhteen World Design Capital -vuoden jäljiltä. Teemaan voidaan sisällyttää myös arkkitehtuuri, jolloin kohteiden määrä nousee merkittävästi. Haaste on vain se, että emme itse aina osaa katsoa designkohteitamme riittävällä arvostuksella. Osa merkittävistä kohteista on arkipäiväistynyt omissa silmissämme, mutta matkailupalvelun tuottajan pitääkin nähdä asiat matkailijan silmin.

”Culture Southern” termin ideoi yksi Minno-työpaja II:n työryhmistä. Etelä-Suomi on todellinen kulttuurivyöhyke, jossa historia ja kulttuuri kohtaavat. Teeman kohteina olisivat mm. Suomenlinna, Hämeen linna, Raaseporin linna, alueen lukuisat kartanot, ruukkialueet mm. Raaseporissa, Mustiossa ja Loviisassa, Porvoo, Hanko, Loviisa, Tuusulan Rantatie sekä Helsinki. Teemaan voidaan yhdistää historiaan tai historiallisesti merkittäviin henkilöihin liittyviä ruokakokemuksia, tarinoita ja tapahtumia. Esimerkkiä voisi ottaa vuoden 1918 sisällissodan jäljillä toteutettavasta kierroksesta Pori-Lappeenranta-akselilla.  Myös majakat voisivat tarjota arvonsa tähän palettiin ainutlaatuisen elämyksen tarjoamana lisäelementtinä. Kulttuuri- ja historiateema antaa mahdollisuuksia myös matkamuistomyynnin tekemiseen.

Musiikki ja tapahtumat. Musiikin ja musiikkitapahtumien mahdollisuuksista puhuttiin työpajassa jonkin verran. Suomi ja Helsinki tunnetaan ainakin jossain määrin maailmalla hevistä, kiitos muutamien läpimurtoja tehneiden suomalaisbändien. Musiikki-, erityisesti rock-tapahtumia varjostaa kuitenkin erittäin tiukoista turvatoimista johtuva nipottamismeininki. Oli vika sitten lainsäädännössä tai silkassa simputuksessa, on Suomea vaikea nähdä ainakaan massiivisten musiikkitapahtumien kehtona. Vaihtoehtotapahtumissa ja erikoistuneen genren happeningit ovat sitten jo toinen juttu. Yhden asian tilaisuudet, esimerkiksi nyt niin trendikäs sinkkuteema, voisi löytääkin kohderyhmänsä. Tässä juuri lieneekin se koetinkivi – pitää uskaltaa tehdä rajauksia ja valintoja, eikä miellyttää kaikkia!

Teksti: Elisa Aunola. Teksti perustuu Minno-hankkeen tuottamiin tuloksiin. Lisätietoja Minno-projektista: Leena Grönroos leena.gronroos@haaga-helia.fi ja www.silab.fi/minno

Maakuntarajat ylittävälle yhteistyölle tarvetta

maaliskuu 18, 2013

Minno-hankkeessa teetetty kysely kertoo, että Etelä-Suomen maakuntarajat ylittävälle yhteistyölle on tilausta. Tässä Etelä-Suomella tarkoitetaan Hämeen Päijät-Hämeen ja Uudenmaan aluetta. Helmikuussa tehdyn kyselyn 144 vastaajasta 90 % oli sitä mieltä, että tarvetta yhteistyölle on ja peräti 80 % on valmis siihen osallistumaan.  Kaikissa kolmessa maakunnassa oltiin yhteistyön kannalla.

Eniten yhteistyölle olisi vastaajien mielestä tarvetta kansainvälisessä markkinoinnissa. Tätä mieltä oli reilu 25 %. Yllättävää oli, että peräti 25 % näki tarvetta myös yhteiselle kotimaan markkinoinnille, Kotimaan markkinointi painottui erityisesti Hämeessä, jonka strategia kotimaassa. Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla painotus oli puolestaan kv-puolella.

Tarvetta nähtiin myös matkailupalveluiden myyntiyhteistyölle (15 %), jota kaivattiin erityisesti Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä. Myynnin tärkeyttä ei voi kiistää. Siitähän se raha tulee!

Asiantuntemuksen ja osaamisen jakamista kaipasi vähän yli 10 % vastaajista. Matkailupalveluiden kehittäminen ja innovaatioiden tekeminen saivat molemmat vajaan 10 %:n kannatuksen.

Vastaajilta kysyttiin, minkä tahojen pitäisi yhteistyöhön osallistua. Suurimman osuuden äänistä saivat luonnollisesti yritykset. Kunnallisten matkailutoimistojen ja alueellisten markkinointi- ja myyntiorganisaatioiden rooli korostui, sillä kunnat ja alueet nimenomaan tekevät matkailumarkkinointia. Myyntiorganisaation osallistuminen yhteistyöhön on ehdotonta, että myyntiä saadaan aikaiseksi. Pääosa vastaajista toivoi, että tehtävään voitaisiin palkata henkilö, jonka vastuulla yhteistyön koordinointi olisi. Parasta tietysti olisi, jos palkkaus voitaisiin hoitaa projektirahoituksella. Kannatusta sai myös liikevaihtoon suhteutettu jäsenmaksu. Tosin tämä riippuu yhteistyön luonteesta.

Kyselyn tuloksia käytetään Etelä-Suomen maakuntien rajat ylittävän matkailuyhteistyön rakentamisessa. Verkoston yhtenä tehtävänä on sovittaa markkinoinnin ja myynnin jakelukanavat toimimaan yhdessä. Eli, kun potentiaalinen asiakas löytää Etelä-Suomesta mielenkiintoisen matkailupalvelun, se olisi helppo heti ostaa!

Maakuntarajat ylittävälle yhteistyölle tarvettakyselystä ja sen tuloksista: Leena Grönroos, leena.gronroos(a)haaga-helia.fi

Tutkimuksen taustoista lisätietoa >

Teksti: Elisa Aunola ja Leena Grönroos. Teksti perustuu Minno-hankkeen tuottamiin tuloksiin. Lisätietoja tutkimuksesta ja sen tuloksista sekä Minno-projektista: Leena Grönroos leena.gronroos@haaga-helia.fi ja www.silab.fi/minno

Etelä-Suomen matkailuyhteistyön käynnistämiseen liittyvä kysely

maaliskuu 18, 2013

Matkailun laaja toimijakenttä Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan liittojen alueella sai helmikuussa kunnallisten ja alueellisten matkailutoimijoiden & ja aluekehitysorganisaatioiden kautta kyselyn, jossa selvitettiin matkailuyritysten kiinnostusta alueelliseen yhteistyöhön. Kysely liittyy TouNet-hankkeen Minno-nimiseen osahankkeeseen, jota koordinoi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu.

Sähköiseen lomakekyselyyn vastasi 144 matkailualan toimijaa. Vastaajissa on mukana paljon pieniä 1-2 henkeä työllistäviä yrityksiä kuin myös yli 100 henkilöä työllistäviä yrityksiä.

Vastaajista reilut 60 % oli Uudeltamaalta, vajaat 20 % Hämeestä ja hiukan yli 10 % Päijät-Hämeestä. Suuri osa osallistuneista yrityksistä tarjosi majoitus- ja ravitsemispalveluita, mutta erityisesti ohjemapalvelut ja erilaiset käyntikohteet kuten museot olivat myös hyvin edustettuina. Samoin kokous- ja kongressijärjestäjiä matkanjärjestäjiä/matkatoimistoja, kylpylöitä, laskettelukeskuksen hissiyhtiöitä.

Vastaajien edustajien alojen monipuolisuus alleviivaa matkailun toimialan laajaa kirjoa. Perinteisesti matkailupalveluiksi nähtyjen yritysten lisäksi myös myymälät, marja- ja luomutilat, kirkko ovat merkittävässä osassa rakentamassa matkailijan kokemusta.

Vaikka vastaajia oli kiitettävä määrä (114), vastausprosentti jäi melko pieneksi, sillä kysely lähetettiin arviolta parille tuhannelle vastaanottajalle. Koska kysely jaettiin monen käden kautta, tarkkaa vastausprosenttia ei voi laskea.  Esimerkiksi Helsingissä ja Itä-Uudellamaalla kysely meni yhteensä 1300:alle toimijalle.

Tulokset ovat siis suuntaa-antavia. Kyselyn luotettavuutta voi kuitenkin arvioida sillä, että osa tuloksista kertoo maakunnittain samaa kuin aikaisemmat selvitykset. Esimerkiksi Hämeessä ja Päijät-Hämeessä matkailu painottuu selkeästi kesään, kun taas Helsingin seudulla kesän piikki ei ole niin selvä. Metropolialueella riittää matkailijoita ympäri vuoden.

Kyselyn tuloksia:

Teksti: Elisa Aunola ja Leena Grönroos. Teksti perustuu Minno-hankkeen tuottamiin tuloksiin. Lisätietoja tutkimuksesta ja sen tuloksista sekä Minno-projektista: Leena Grönroos leena.gronroos@haaga-helia.fi ja www.silab.fi/minno

 

Minno yhdistää Etelä-Suomen matkailun toimijat

helmikuu 15, 2013

Loppuvuodesta 2012 käynnistyneen Minno-projektin tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen matkailua vuoteen 2020. Tavoitteisiin pyritään lisäämällä yhteistyötä matkailutoimijoiden kesken ja kehittämällä yhdessä palveluita matkailijan näkökulmasta.

Matkailija ei näe kunnan tai yritysten toiminnan rajoja, vaan hänelle matka Etelä-Suomeen on kokonaisuus, joka muodostuu monista elementeistä. Jotta asiakas kokee kokonaisvaltaisen matkailuelämyksen, alan yritysten on pystyttävä tekemään tiivistä yhteistyötä. Minno-projektin eri vaiheissa on mukana laajasti matkailualan eri toimijoita kuten majoituksen, kuljetuksen, ohjelmapalveluiden ja erilaisten aktiviteettien parista.

Projektissa Etelä-Suomi käsittää kolme maakuntaa: Uusimaa, Päijät-Häme ja Häme. Suuri ja monipuolinen matkakohde on houkuttelevampi niin kotimaisten kuin ulko-maistenkin matkailijoiden näkökulmasta. Yhteistyötä pyritään ulottamaan jatkossa koko Itämeren alueelle.

PROJEKTIN TOIMENPITEET JA NIIHIN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

Marraskuussa 2012 hankkeessa visioitiin Etelä-Suomen matkailun tulevaisuutta Olli Hietasen vetämässä Tulevaisuusverstaassa

Artikkelit tulevaisuusverstaasta

Tammi-huhtikuussa 2013 selvitettiin mitä hyötyä yritykset hakevat maakuntien rajat ylittävästä yhteistyöstä ja miten yhteistyötä tulisi tehdä: Kysely matkailutoimijoille helmikuussa sekä haastattelut huhtikuussa.

Artikkelit tuloksista:

Huhti-toukokuussa 2013 aloitettiin yhteistyöverkostojen rakentaminen ja käytännön toimenpiteiden suunnittelu työpajoissa 9.4.,23.4. ja 7.5.

Artikkelit 9.4.2013 työpajan tuotoksista

Artikkelit 23.4. työpajan tuotoksista

Artikkelit 7.5.2013 työpajan tuotoksista

 Matkailun teemaklusteri syksy 2013-kevät 2014

Minno-projektin ydintyöryhmä on projektipäällikkö Leena Grönroosin johdolla tuottanut

Ehdotusta käsiteltiin loppusyksystä 2013 eri foorumeilla, mistä syntyi jatkotoimenpiteet:

Keväällä 2014

Kesäkuussa 2014 projekti päättyy, mutta yhteistyöverkostot jatkavat toimintaansa matkailijoiden palvelemiseksi.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun koordinoima Minno-projekti on osa isompaa Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region – hanketta (TouNet), joka on ylimaakunnallinen matkailun kehittämishanke Etelä-Suomessa. Hankkeen koordinoija on Culminatum Innovation,. ja Uudenmaanliitto 2014 alusta alkaen. Hanke saa rahoitusta Euroopan unionin aluekehitysrahastosta (EAKR), alueen kunnilta sekä hallinnoivilta organisaatioilta. EAKR:sta tuleva rahoitus kanavoituu Päijät-Hämeen liiton kautta.

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudellamaalla ovat merkittävät, josta Minnon sisarprojektissa tehty tutkimus kertoo.

Lisätietoja:

Projektin yhteyshenkilö Leena Grönroos
leena.gronroos(a)haaga-helia.fi
puh. 040 488 7187

www.silab.fi/minno

Keskustelualue: http://social.silab.fi/group/555