Om SILAB

Partners

HAAGA-HELIA yrkeshögskola är SILABs födelseort. Yrkesutövare från Hotell, Restaurang och turistbranschen som studerade magisterprogrammet i Hospitality Management korsade gränserna för deras egen verksamhet och började nätverka med yrkesutövare från andra branscher på plattformen.

Stavanger Universitet vill dela med sig av de goda nyheterna om nätverkande över olika branscher i Norge. SILAB Norge startades vid årsskiftet 2009-2010.