Om SILAB

Om Silab

SILAB – Service Innovation Lab
• Syfte – att utveckla besöksnäringen, genom kreativt och strukturerat nätverkande och samarbete mellan nyckelaktörer i branschen med specialister inom helt andra områden

• Skapar förutsättningar för “kollisioner” mellan specialister från olika branscher och uppmuntrar dem att nätverka

• Möjliggör utvecklandet av nya tjänsteinnovationer

• SILAB är grundat i Finland, där det har blivit ett nav i besöksnäringen:
• 100 representanter för turistnäringen
• 23 samhällen som representerar de ledande kunskapsforumen inom olika fackområden
• Virtuell plattform där experter från olika branschen skapar samhällen
• Virtuella arbetslokaler där över 300 rapporterade ”kollisioner”, bedömda som mycket användbara, har lagts till

• Sedan 2009 pågår pilotprojekt i Norge och Sverige

• I Norge drivs pilotprojektet av Stavanger Universitet

• SILAB – Sverige: Projektledare – SU Innovation på Stockholms universitet. Sveriges ledande Tjänsteinnovationsmiljö