POIMINTOJA

Mistä työmotivaatio syntyy?

MeriVehkapera150pxMitä motivaatio on? Se on halua tehdä jotain. Saavuttaa onnistumisen kokemus. Työ on väline saavuttaa jotain, mitä oikeasti haluaa.

Mistä motivaatio syntyy? Arvostuksesta, palautteesta, kiitoksesta. Motivaatio työhön on tärkeää työssä jaksamisen kannalta varsinkin palvelualalla, jossa työtä tehdään harvoin palkan takia, muistutti lehtori Meri Vehkaperä Hospitality Insiders Clubin tilaisuudessa 9.2. Kartanokylpylä Kaisankodissa Espoossa.

Tilaisuuden pitopaikaksi Kaisankoti valikoitui, koska siellä työntekijän jaksaminen ja työhyvinvointi ovat todistetusti johtamisen keskiössä. Siitä kertoo jo kolmas sijoittuminen Suomen parhaat työpaikat -listan parhaimmistoon pienten ja keskisuurten yritysten sarjassa, jossa ei muita hotelli- ja ravintola-alan yrityksiä olekaan.

Työyhteisö ja tarkat tavoitteet motivoivat

Jaksamista työssä lisää hyvä ergonomia, suotuisat työolot ja henkilölle sopivat työn järjestelyt. Useimmiten yksi tärkeimmistä motivaation lähteestä on työyhteisö. Työntekijä sitoutuu työkavereihin, työyhteisöön, mikä on paljon kestävämpää kuin aineellinen palkitseminen. Töissä pitää olla kivaa!

Tavoitteen asetanta on merkittävintä motivoitumisen prosessin kannalta. Tavoitteet on oltava ymmärrettävät ja hahmotettavissa. Henkilöllä on oltava ymmärrys siitä miten oma työ vie koko organisaatiota eteenpäin. Tavoitteen on oltava riittävän haastava, mutta tavoitettavissa. Palautteen kautta henkilö tietää, missä mennään. Tavoitteet liittyvät luonnollisesti organisaation tavoitteisiin, mutta niiden on oltava riittävän lähellä yksilöä.

Palkitseminen ei ole vain aineellista

Tavoitteiden saavuttamisesta pitää luonnollisesti palkita. Palkitseminen nähdään usein vain aineellisena palkitsemisena kuten tulospalkkioiden jakamisena. Se ei kuitenkaan ole koko totuus.

Palaute on palkitsemismenetelmänä aivan liian vähän käytetty, arvioi Vehkaperä.

”Sitten kun puhutaan rahallisesta palkitsemisesta, kannattaa muistaa avoimuus. Yllätystulospalkkio ei motivoi koko vuotta. Jos on etukäteen tiedossa, mihin pyritään, motivaatiovaikutus on merkittävämpi.”

Palkitsemisessa kannattaa huomioida myös aikaperspektiivi: kvartaalit ovat hyvä kierto palkitsemisille, koska vuosi on pitkä aika. Jos maaliskuussa näkee, ettei pääse vuositavoitteeseen, motivaatio retkahtaa loppuvuodeksi.

Oikeudenmukaisuus on muistettava palkitsemisessa. Se vaikuttaa työtyytyväisyyteen ja yhteistyöhalukkuuteen.

Teksti Elisa Aunola. Perustuu Meri Vehkaperän alustukseen Hospitality Insiders Clubissa 9.2.2015.

Työmotivaatiosta muualla

Vitriini 1/2015 Motivoimalla tuloksiin

Kommentti