Mistä kyse?

Kumppanit

 

 

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu on Service Innovation Laboratoryn synnyinpaikka. Ylempään restonomitutkintoon tähtäävät, Palveluliiketoiminnan koulutusohjelmassa opiskelevat hotelli-, ravintola- ja matkailualan ammattilaiset astuivat oman alan raja-aitojen yli ja alkoivat verkostoitua muiden alojen ammattilaisten kanssa “kehitysalustoilla”.

Stavanger University haluaa jakaa verkostoitumisen ilosanomaa yli toimialarajojen Norjassa. SILAB Norway käynnistyi vuoden vaihteessa 2009-2010.

Stockholm University on innovaatioiden kärjessä Ruotsissa. Siksi se rakentaa SILAB Sverigeä esitelläkseen tuloksia vuoden vaihteessa 2009-2010.

Culminatum yhdistää eri osaamisalojensa huippuosaamista ja erilaisia toimijoita kansainvälisesti kilpailukykyisten tuote- ja palveluinnovaatioiden synnyttämiseksi.

Henry ry on riippumaton, valtakunnallisesti tunnettu henkilöstöjohdon ja ammattilaisten yhdistys.

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenkunta on läpileikkaus tämän päivän suomalaisesta yhteiskunnasta – mukana on tulevaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä kaikilta elämänaloilta.

Laatukeskuksen tarkoitus on edistää laatujohtamista ja laadunhallintaa sekä elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon toiminnan ja tuotteiden laadun sekä kilpailukyvyn parantamista.

Peda-forum on kaikille avoin yliopisto-opetuksen ja oppimisen kehittämisen verkosto, jonka tavoitteena on asiantuntijuuden tukeminen yhteisen jakamisen kautta.

Kulutustutkimuksen seura on vuonna 2001 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kulutuksen, kuluttajakäyttäytymisen ja kotitalouden monitieteistä tutkimusta ja sen käyttöä sekä siihen perustuvaa keskustelua.

MARKin kunnianhimoisena tavoitteena on kehittää ja parantaa suomalaista markkinointiosaamista.

SINNIn toiminta suuntautuu pitkäjänteiseen, sukupuolitietoiseen aluekehitystyöhön.

Digibusiness on digitaalisen toimialan verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen yritykset, tutkimuksen ja asiakkaat.