POIMINTOJA

Intohimosta innostukseen

Kuva: www.leadingpassion.fi

Kuva: www.leadingpassion.fi

Intohimo ajaa työntekijää huippusaavutuksiin, mutta mistä se syntyy? Harvemmin ulkoisista tekijöistä. Rahaan, kehuihin tai palkintoihin turtuu, mutta jos työnimu vie mukanaan, innostusta työhön on vaikeampi pysäyttää.

Haaga-Helian Tulevaisuusfoorumissa esitellyssä Leading Passion -hankkeessa on tutkittu työntekijöiden motivaatiotekijöitä erilaisissa työympäristöissä ja organisaatioissa. Tutkimusryhmä on kiteyttänyt tulokset kolmeen kulmakiveen: Vapaus, virtaus ja vastuu. Nämä kaikki pitää toteutua, että työntekijä voi innostua työstään.

Vapaus on itsenäisyyttä omassa työssä, valinnan vapautta tehdä omia työtä koskevia päätöksiä. Se oikeuttaa myös mahdollisuuteen epäonnistua. Jos ei voi epäonnistua, ei voi ottaa riskiä eikä myöskään menestyä isosti.

Vastuu on paitsi vastuun ottamista itsestä ja omasta toiminnasta, myös yhteisössä toimimista. Osana ryhmää oleminen tuo merkitystä yksilön arkeen.

Virtaus eli flow yhdistää sopivan määrän haasteita omiin kompetensseihin. Se on hallinnantunnetta, oppimista ja kehittymistä. Arkiflow on sitä, että asiat virtaavat arjessa.

Miten sitten muuttaa ehkä lyhytaikainenkin intohimo, jatkuvaksi innostumiseksi?

Filosofian Akatemian Reima Launonen kiteytti hankkeen ensimmäisiä löydöksiä näin:

  • mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, itseohjautuvuus, kun tavoitteet tiedossa
  • kun tekee mielekkäitä asioita, se auttaa kestämään paineita ja suoriutumaan niistä aikataulupaineessakin
  • jokaisesta työstä löytyy innostusta ja motivaatiota, kun oikea ihminen on oikeassa paikassa

Leading Passion –hankkeen seuraavia tuloksia on esillä Leading Passion konferenssissa Porvoossa 19.-20.4.2016

Lisätietoa Leading Passion -hankkeesta: http://www.leadingpassion.fi

Lue myös

Mistä työmotivaatio syntyy?

Työilmapiiri heijastuu asiakkaalle

Teksti Elisa Aunola. Perustuu Reima Launosen (Filosofian Akatemia) puheenvuoroon Haaga-Helian Tulevaisuusfoorumissa 10.3.2016. 

 

Kommentti